Prihodi od neizravnih poreza veći za 200 miliona KM

4.04.2023 | Novosti

Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2023. godine iznosili su 2 milijarde i 429 miliona KM i veći su za 200 miliona KM ili 8,95% u odnosu na isti period 2022. godine kada su iznosili 2 milijardu i 229 miliona KM.  

UIO je u prva tri mjeseca 2023. godine privredi vratila 556 miliona KM što je za 76 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Nakon što je UIO u prva tri mjeseca 2023. godine privredi vratila 556 miliona KM po osnovu povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 1 milijardu i 872 miliona KM i veći su za 124 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2022. godine.

 Samo u mjesecu martu 2023. godine prikupljeno je 858 miliona KM indirektnih poreza što je za 52 miliona KM više u odnosu na mart 2022. godine.

RASPODJELA PRIHODA U JANUARU-MART 2023. GODINE

Za finansiranje državnih institucija u prva tri mjeseca 2023. godine raspoređen je iznos od 214 miliona KM. Ostatak prihoda, tj. najveći dio prihoda od indirektnih poreza raspoređen je entitetima i Brčko distriktu. Tako je Federaciji BiH raspoređen iznos od 744 miliona KM, Republici Srpskoj iznos od 421 miliona KM i Brčko distriktu iznos od 51 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Brčko distriktu sa pripadajućim spoljnim dugom za prva tri mjeseca 2023. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.03. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2023 744 230 422 105 51 4
2022 785 115 450 53 48 3
% promjene -5.19 101.08 -6.23 99.96 6.52 15.41

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 47,7 miliona KM, Republika Srpska 31,2 miliona KM i Distrikt Brčko 1,6 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.