Prihodi od neizravnih poreza veći za 1 milijardu i 412 milijuna KM

2.12.2022 | Novosti

Prihodi od neizravnih poreza u jedanaest mjeseci 2022. godine iznosili su 9 milijardi i 76 milijuna KM i veći su za 1 milijardu i 412 milijuna KM ili 18,43% u odnosu na isto razdoblje  2021. godine kada su iznosili 7 milijardi i 664 milijuna KM.

Samo u studenom 2022. godine prikupljeno je 862 milijuna KM neizravnih poreza što je za 99 milijuna KM više u odnosu na studeni 2021. godine.

UNO je u razdoblju siječanj-studeni 2022. godine gospodarstvu vratila 1 milijardu i 889 milijuna KM što je za 528 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Nakon što je UNO izvršila povrat PDV-a gospodarstvu u iznosu od 1 milijardu i 889 milijuna KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u razdoblju siječanj-studeni 2022. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 7 milijardi i 187 milijuna KM i veći su za 884 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2021. godine.

RASPODJELA PRIHODA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-STUDENI 2022. GODINE

 Za financiranje državnih institucija u razdoblju  siječanj-studeni 2022. godine raspoređen je iznos od 792 milijuna KM. Višak prikupljenih prihoda od neizravnih poreza završio je na računima entiteta i Distrikta Brčko. Tako je Federacija BiH dobila 3 milijarde i 943 milijuna KM, Republika Srpska 2 milijarde i 182 milijuna KM, i Distrikt Brčko 220 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko s pripadajućim vanjskim dugom u razdoblju siječanj-studeni 2022. godine u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-30.11. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski  dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2022 3.247 503 1.814 241 206 8
2021 2.787 464 1.553 219 178 7
% promjene 16,51 8,28 16,80 9,80 15,97 5,14

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta  (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 193 milijuna KM, Republika Srpska 127 milijuna KM i Distrikt Brčko 6 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.