Prihodi od neizravnih poreza veći 538 milijuna KM

Prihodi od neizravnih poreza za četiri mjeseca 2022. godine iznosili su 3 milijarde i 5 milijuna KM i veći su za 538 milijuna KM ili 21,82% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 2 milijarde i 467 milijuna KM.  

Nakon što je UNO u četiri mjeseca 2022. godine gospodarstvu vratila 650 milijuna KM po osnovi povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 2 milijarde i 355 milijuna KM i veći su za 356 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2021. godine.

Samo u travnju 2022. godine prikupljeno je 776 milijuna KM neizravnih poreza što je za 132 milijuna KM više u odnosu na travanj 2021. godine.

Raspodjela prihoda u siječnju-travanj 2022. Godine

 Za financiranje državnih institucija u četiri mjeseca 2022. godine raspoređen je iznos od 254 milijuna KM, identično kao i svih prethodnih godina. Najveći dio prihoda od neizravnih poreza, kao i sav prikupljen višak prihoda, završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federaciji BiH u četiri mjeseca 2022. godine raspoređeno 1 milijarda i 283 milijuna KM, Republici Srpskoj 715 milijuna KM i Brčko distrktu 71 milijun KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima Brčko distriktu BiH s pripadajućim vanjskim dugom za četiri mjeseca 2022. godine u poređenju sa istim razdobljem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-30.04. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski  dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2022 1.071 144 600 70 66 3
2021 865 147 479 71 54 3
% promjene 23,74 -2,04 25,37 -1,82 22,12

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 67,6 milijuna KM, Republika Srpska 44,7 milijuna KM i Distrikt Brčko 2,3 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.