Prihodi od indirektnih poreza veći 538 miliona KM

6.05.2022 | Novosti

Prihodi od indirektnih poreza za četiri mjeseca 2022. godine iznosili su 3 milijarde i 5 miliona KM i veći su za 538 miliona KM ili 21,82% u odnosu na isti period 2021. godine kada su iznosili 2 milijarde i 467 miliona KM.  

Nakon što je UIO u četiri mjeseca 2022. godine privredi vratila 650 miliona KM po osnovu povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 2 milijarde i 355 miliona KM i veći su za 356 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2021. godine.

Samo u aprilu 2022. godine prikupljeno je 776 miliona KM indirektnih poreza što je za 132 miliona KM više u odnosu na april 2021. godine.

Raspodjela prihoda u januaru-april 2022. Godine

 Za finansiranje državnih institucija u četiri mjeseca 2022. godine raspoređen je iznos od 254 miliona KM, identično kao i svih prethodnih godina. Najveći dio prihoda od indirektnih poreza, kao i sav prikupljen višak prihoda, završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federaciji BiH u četiri mjeseca 2022. godine raspoređeno 1 milijarda i 283 miliona KM, Republici Srpskoj 715 miliona KM i Brčko distrktu 71 milion KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima Brčko distriktu BiH sa pripadajućim vanjskim dugom za četiri mjeseca 2022. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-30.04. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski  dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2022 1.071 144 600 70 66 3
2021 865 147 479 71 54 3
% promjene 23,74 -2,04 25,37 -1,82 22,12

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 67,6 miliona KM, Republika Srpska 44,7 miliona KM i Distrikt Brčko 2,3 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.