Prihodi od neizravnih poreza u prvih pet mjeseci mjeseca 2022. godine

2.06.2022 | Novosti

Prihodi od neizravnih poreza u prvih pet mjeseci mjeseca 2022. godine iznosili su 3 milijarde i 833 milijuna KM i veći su za 739 milijuna KM ili 23,88% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 3 milijarde i 94 milijuna KM.

UNO je u prvih pet mjeseci 2022. godine gospodarstvu vratila 819 milijuna KM što je za 224 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prvih pet mjeseci 2022. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 3 milijarde i 14 milijuna KM i veći su za 515 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2021. godine.

PRIHODI PRIKUPLJENI U SVIBNJU 2022.

U svibnju  2022. godine prikupljeno je 828 milijuna KM neizravnih poreza što je za 201 milijun KM više u odnosu na svibanj 2021. godine.

RASPODJELA PRIHODA U SIJEČNJU-SVIBANJ  2022. GODINE

Za financiranje državnih institucija u prvih pet mjeseci 2022. godine raspoređen je iznos od 317 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH s pripadajućim vanjskim dugom za prva tri mjeseca 2022. godine u poređenju s istim razdobljem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-31.05.

FBiH

RS

DB BiH

Doznačeno

Vanjski dug

Doznačeno

Vanjskii dug

Doznačeno

Vanjskii dug

(u mil. KM)

(u mil. KM)

(u mil. KM)

2022

1.377

197

767

93

86

4

2021

1.062

206

589

94

68

4

% promjene 29,68

-4,38

30,29

-0,75

25,97

2,09

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 82,4 milijuna KM, Republika Srpska 54,5 milijuna KM i Distrikt Brčko 2,8 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.