Približava se rok za podnošenje PDV prijava ovjerenih digitalnim kvalificiranim potpisom

Obveza podnošenja PDV prijava uporabom kvalificirane elektroničke potvrde za sve obveznike neizravnih poreza nastupa od poreznog razdoblja siječanj 2024. godine. Točnije do 10.02.2024. godine svi PDV obveznici moraju poduzeti neophodne korake kako bi bili u mogućnosti da u zakonski predviđenom roku ispune svoje obveze.

Naime, da bi obveznici neizravnih poreza koristili elektroničke usluge Uprave za neizravno oporezivanje uz uporabu kvalificiranog elektroničkog potpisa, kao što je podnošenje PDV prijava ovjerenih na novi način, neophodno je da svaki obveznik prvo zaključi Ugovor o korištenju informatičkog sustava za elektroničko poslovanje s Upravom za neizravno oporezivanje. To je prvi korak koji mora ispuniti svaki obveznik neizravnih poreza.

Ovjeren i potpisan Ugovor o korištenju informatičkog sustava za elektroničko poslovanje s Upravom za neizravno oporezivanje svaki obveznik podnosi nadležnom pripadajućem regionalnom centru UNO (Banjaluka, Sarajevo, Mostar i Tuzla).

Pored toga svaki porezni obveznik mora izvršiti prijavu zastupnika – fizičke osobe koja će u ime obveznika obavljati elektroničko poslovanje s UNO (podnositi PDV prijave korištenjem kvalificirane elektroničke potvrde). Zastupnik može biti osoba zaposlena kod poreznog obveznika, ili knjigovođa koji priprema PDV prijave za veći broj poreznih obveznika. U svakom slučaju zastupnik je fizička osoba koja mora imati kvalificiranu elektroničku potvrdu, a to može dobiti kod Uprave za neizravno oporezivanje.

UNO je certificirano tijelo za izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda i kao ovjeritelj Uprava izdaje kvalificirane elektroničke potvrde fizičkim osobama i fizičkim osobama zaposlenim kod poreznih obveznika. Zahtjevi za izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda također se podnose nadležnom regionalnom centru UNO.

S obzirom da je ostalo tek nešto više od dva mjeseca do zakonski predviđenih rokova za predaju PDV prijava potpisanih novim kvalificiranim elektroničkih potpisom, molimo sve obveznike da se što prije informiraju i poduzmu odgovarajuće korake, kako bi izbjegli prekršajne sankcije.