Približava se rok za podnošenje PDV prijava ovjerenih digitalnim kvalificiranim potpisom

13.11.2023 | Novosti

Obaveza podnošenja PDV prijava upotrebom kvalificirane elektronske potvrde za sve obveznike indirektnih poreza nastupa od poreznog perioda januar 2024. godine. Tačnije do 10.02.2024. godine svi PDV obveznici moraju poduzeti neophodne korake kako bi bili u mogućnosti da u zakonski predviđenom roku ispune svoje obaveze.

Naime, da bi obveznici indirektnih poreza koristili elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje uz upotrebu kvalificiranog elektronskog potpisa, kao što je podnošenje PDV prijava ovjerenih na novi način, neophodno je da svaki obveznik prvo zaključi Ugovor o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje. To je prvi korak koji mora ispuniti svaki obveznik indirektnih poreza.

Ovjeren i potpisan Ugovor o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje svaki obveznik podnosi nadležnom pripadajućem regionalnom centru UIO (Banjaluka, Sarajevo, Mostar i Tuzla).

Pored toga svaki porezni obveznik mora izvršiti prijavu zastupnika – fizičkog lica koje će u ime obveznika obavljati elektronsko poslovanje sa UIO (podnositi PDV prijave korištenjem kvalificirane elektronske potvrde). Zastupnik može biti osoba zaposlena kod poreznog obveznika, ili knjigovođa koji priprema PDV prijave za veći broj poreznih obveznika. U svakom slučaju zastupnik je fizičko lice koje mora imati kvalificiranu elektronsku potvrdu, a to može dobiti kod Uprave za indirektno oporezivanje.

UIO je certificirano tijelo za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda i kao ovjerilac Uprava izdaje kvalificirane elektronske potvrde fizičkim licima i fizičkim licima zaposlenim kod poreznih obveznika. Zahtjevi za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda također se podnose nadležnom regionalnom centru UIO.

S obzirom da je ostalo tek nešto više od dva mjeseca do zakonski predviđenih rokova za predaju PDV prijava potpisanih novim kvalificiranim elektronskim potpisom, molimo sve obveznike da se što prije informiraju i poduzmu odgovarajuće korake, kako bi izbjegli prekršajne sankcije.