Prednacrt Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenog vozila za specijalizovane namjene u UIO – JAVNE KONSULTACIJE

7.08.2023 | Novosti

Uprava za indirektno oporezivanje je dana 07.08.2023. godine uputila poziv zainteresiranoj javnosti na dostavu pisanih prijedloga i primjedbi na Prednacrt Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenog vozila za specijalizovane namjene u Upravi za indirektno oporezivanje , te je u skladu sa članom 75. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine i članom 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa, otvorila proces javnih konsultacija o navedenom prednacrtu.

Prednacrt Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenog vozila za specijalizovane namjene u Upravi za indirektno oporezivanje objavljeni su na službenoj internet stranici UIO stranici: www.uino.gov.ba i web platformi eKonsultacije https://www.ekonsultacije.gov.ba/ .

Pozivamo sve zainteresirane da, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovih prednacrta na web platformi eKonsultacije, dostave eventualne pisane prijedloge i primjedbe na prednacrt navedenog tehničkog uputstava i pravilnika, putem web platforme eKonsultacije.