Obavještenje prevoznicima

18.01.2024 | Novosti

Obavještenje o početku implementacije NCTS faze 5 u Republici Srbiji. Implementacija nove verzije tranzitnog sistema – NCTS faza 5, koja je usklađena sa carinskim zakonodavstvom EU, kao i sa Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku, počinje 28. januara 2024. godine.

S obzirom da se radi o složenoj proceduri, zbog privremene nedostupnosti tranzitnog sistema, implementacije i (perioda) stabilizacije nove aplikacije, otežanog toka rada i smanjenog prekograničnog protoka na graničnim carinarnicama sa Republikom Srbijom оčekuju se u periodu od 21h. 27. januara 2024. do 16 sati. 28. januara 2024.

S obzirom na navedeno, molimo da obavijestite sve učesnike u carinskom postupku kako bi svoje poslovanje prilagodili novonastalim okolnostima.

Više detalja dostupno je na sajtu Uprave carina Republike Srbiji

https://www.carina.rs/upload/media/2024/1/18/58652/Implementation_of_the_new_version_of_the_transit_system.pdf