Oglasna ploča

Na ovom mjestu mogu se pronaći svi akti koje je Uprava za indirektno oporezivanje pokušala pismenim putem uručiti i gdje dostava nije bila moguća.

U „Službenom glasniku BiH“ broj 53/16 od 22.07.2016. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13), gdje je zakonski definiran način uručenja pismena, što je stupilo na snagu 31.07.2016. godine.

Članom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine izmjenjen je član 78. stav 2. i dodat novi stav 3. Zakona koji glase:

"(2) Ako je prebivalište ili mjesto boravka osobe kojoj se ima izvršiti dostavljanje nepoznato ili ako dostavljač utvrdi da osoba kojoj se pismeno ima dostaviti ne stanuje na adresi na kojoj se dostava pokušava obaviti ili ako je utvrđeno da osoba kojoj se ima obaviti dostava ne stanuje na adresi svoga posljednjeg poznatog boravišta ili prebivališta, a dostavljač ne može utvrditi njegovo sadašnje boravište ili radno mjesto, tijelo koje je izdalo pismeno javno će pozvati stranku da preuzme pismeno objavom poziva na svojoj oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici institucije, a kada se radi o pismenu koje se dostavlja u skladu s članom 76. ovoga Zakona, poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici institucije."

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3), koji glasi:

"(3) Dostava se smatra izvršenom po isteku osam dana od dana objave pismena na oglasnoj ploči i službenoj stranici institucije."