Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно опорезивање

UIO

Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje

Zakon:

Pravilnici:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odluke: