Kvalificirana elektronska potvrda

E-Usluge

Uprava za indirektno oporezivanje je ispunila sve propisane uvjete za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda koje će omogućiti elektronsko poslovanje, odnosno korištenje elektronskih dokumenata sa pravnom snagom papirnog dokumenta u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, te je dana 12.05.2021. godine upisana u evidenciju ovjerilaca koja se vodi u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, Ured za nadzor i akreditaciju.

Detalje vezane za postupak izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda možete pronaći na linku https://ca.uino.gov.ba/ .

U prethodnom periodu UIO je preduzimala aktivnosti i na uređenju elektronskog poslovanja sa UIO, te je već ponudila određene usluge podnošenja elektronskih dokumenata uz korištenje kvalificiranih elektronskih potvrda,

Na ovaj način omogućili smo svojim korisnicima da na jednom mjestu mogu podnijeti svu potrebnu dokumentaciju za reguliranje ovih oblasti (izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda i elektronsko poslovanje sa UIO uz korištenje kvalificiranih elektronskih potvrda).