Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Bana dr Todora Lazarevića bb
78000 Banja Luka

Regionalni centar Banja Luka

Mladena Stojanovića 7
78 000 Banja Luka

Regionalni centar Mostar

Rodoč bb
88 000 Mostar

Regionalni centar Sarajevo

Zmaja od Bosne 47b
71 000 Sarajevo

Regionalni centar Tuzla

Mitra Trifunovića Uče 161
75 000 Tuzla

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas putem telefona, e-maila ili lično dođite u najbliži ured UIO.

 

Uprava za indirektno oporezivanje - Središnji ured -
Bana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka

+387 51 335 100
+387 51 335 101

info@uino.gov.ba
www.uino.gov.ba

Regionalni centar Banja Luka

Regionalni centar Banja Luka

Regionalni centar Banja Luka
Mladena Stojanovića 7, 78 000 Banja Luka

+387 51 312 009
+387 51 301 130

info@uino.gov.ba

Regionalni centar Mostar

Regionalni centar Mostar

Regionalni centar Mostar
Rodoč bb, 88 000 Mostar               

+387 36 350 177
+387 36 350 171

info@uino.gov.ba

Regionalni centar Sarajevo

Regionalni centar Sarajevo

Regionalni centar Sarajevo
Zmaja od Bosne 47b, 71 000 Sarajevo

+387 33 246 001
+387 33 246 017

info@uino.gov.ba

Regionalni centar Tuzla

Regionalni centar Tuzla

Regionalni centar Tuzla
Mitra Trifunovića Uče 161, 75 000 Tuzla

+387 35 368 046
+387 35 368 007

info@uino.gov.ba