Obavještenje

Obavještavamo sve strane prijevoznike putnika da je dana 27.07.2022. godine stupio na snagu novi Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u. Više informacija na linku.

Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно опорезивање

01.12.2022.

Sastanak koordinacionog tijela

Memorandum o suglasnosti između Ministarstva finansija Republike Hrvatske - Carinske uprave i Uprave za indirektno...

Usluge obveznicima

Zahtjevi i uvjerenja, administrativne takse, prijava poreza, prava i obaveze...

Baza obveznika

Pretraživanje baze privrednih subjekata upisanih u Jedinstveni registar.

Poreski kalendar

Pretražite poreski kalendar po datumu događaja koji vas zanima.

Stop švercu

Prijavite potpuno anonimno bilo koji oblik utaje carine ili poreza.

Spriječimo korupciju zajedno

Prijavite koruptivno ponašanje zaposlenih u UIO.

Informacije građanima

Ovdje možete da nađete sve informacije za putnike/fizička lica.

Upitnici

Za bržu uslugu popunite online obrazac.

Povelja o pravima i obavezama

Povelja o pravima i obavezama obveznika indirektnih poreza...