Obavještenje

UIO obavještava strane pružaoce usluga koje se pružaju elektronskim putem da ispunjavanje poreznih obaveza mora biti obavljeno kroz registraciju privrednog društva/obrta putem kojeg se obavlja djelatnost u BiH ili kroz registraciju putem poreznog punomoćnika u BiH (lica koje je sa registrovanim poslovnim sjedištem u BiH). Više informacija na linku.

Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно опорезивање

28.03.2023.

Dan otvorenih vrata

Uprava za indirektno oporezivanje je organizirala ,,Dan otvorenih vrata” u Regionalnom centru Sarajevo. Tom prilikom...
19.03.2023.

Oduzet duhan i cigarete

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na području grada Banjaluke oduzeli su veću količinu duhana i...
07.03.2023.

Oduzet duhan i cigarete

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u operativnoj akciji „BLOK II“ oduzeli su 179 kg sitno rezanog...

Usluge obveznicima

Zahtjevi i uvjerenja, administrativne takse, prijava poreza, prava i obaveze...

Baza obveznika

Pretraživanje baze privrednih subjekata upisanih u Jedinstveni registar.

Poreski kalendar

Pretražite poreski kalendar po datumu događaja koji vas zanima.

Stop švercu

Prijavite potpuno anonimno bilo koji oblik utaje carine ili poreza.

Spriječimo korupciju zajedno

Prijavite koruptivno ponašanje zaposlenih u UIO.

Informacije građanima

Ovdje možete da nađete sve informacije za putnike/fizička lica.

Upitnici

Za bržu uslugu popunite online obrazac.

Povelja o pravima i obavezama

Povelja o pravima i obavezama obveznika indirektnih poreza...