ASYCUDA

E-Usluge

Uprava za indirektno oporezivanje za carinske poslovne procese koristi carinski informacioni podsistem ASYCUDA World verzija 4.2.2. Software ASYCUDA World je razvio UNCTAD u Ženevi kao četvrtu verziju svog paketa za obradu carinskih deklaracija ASYCUDA (engl.Automated System for Customs Data-Automatizirani sistem za obradu carinskih podataka), a koju su razvili na zahtjev država članica UN tokom 1980-tih godina.

ASYCUDA World predstavlja modernu web centraliziranu aplikaciju koju korisnici mogu da koriste na svim lokacijama u okviru carinskog područja Bosne i Hercegovine.

ASYCUDA software u različitim verzijama koristi preko 100 carinskih administracija širom svijeta, a neke od njih su: Gibraltar, Moldavija, Gruzija, Albanija, Kazahstan, Tadžikistan, Bangladeš, Jamajka, Bolivija, Barbados, Maldivi, Portoriko itd.

ASYCUDA ++ u Bosni i Hercegovini koristila se od 2002. godine (verzija 1.16f), te je na jesen 2006. godine izvršena migracija na noviju verziju ASYCUDA++ verzija 1.18d.

Najnovija verzija ASYCUDA World koristi se od novembra 2015. godine i karakteristična je po tome što podržava mnoge funkcionalnosti koje koriste carinske administracije u EU. Konfiguracija sistema prilagođena je zahtjevima Uprave za indirektno oporezivanje te obezbjeđuje primjenu važećih carinskih propisa, obradu carinskih deklaracija za propisane carinske postupke, primjenu integrirane carinske tarife, analizu rizika u obradi carinskih deklaracija, administraciju i programiranje poslovnih pravila, nadzor nad radom sistema i korisničkim pristupima.

Detalji o ASYCUDA World mogu se pronaći na zvaničnoj stranici ovog programa Ujednijenih Nacija  https://asycuda.org/en/

Korisničku podršku za sve korisnike carinskog informacionog podsistema obavljaju službenici Sektora za IT, a sva pitanja o korištenju ASYCUDA World se mogu uputiti na e-mail: helpdesk@uino.gov.ba.

Eksterni korisnici podnose zahtjev za pristup carinskim serverima:

NAPOMENA: Eksterni korisnici (špediteri) koji, bilo po dinamičkim ili po fiksnim IP adresama, imaju omogućen pristup carinskom informacionom podsistemu UIO ne trebaju podnositi zahtjev za pristup aplikaciji za obradu carinskih prijava za postupak provoza.

INSTRUKCIJE UPOTREBE ASYCUDA WORLD

Prijavljivanje u sistem ASYCUDA World: https://www.youtube.com/watch?v=ZtratKtUfiI
Promjena lozinke: https://www.youtube.com/watch?v=9tgZp8oDuLo
Čuvanje deklaracije u lokalu i njeno otvaranje: https://www.youtube.com/watch?v=vY7qB5m9nyQ
Slanje JCI na carinski server, registraciju i procjenu: https://www.youtube.com/watch?v=PSYE3CqyD10
Brisanje SoClass i Java datoteka: https://www.youtube.com/watch?v=01eshGGPlu0