Uprava za neizravno oporezivanje potpisala Memorandum o razumijevanju sa Upravom za prihode i carine Velike Britanije

Danas je u Upravi za neizravno oporezivanje potpisan Memorandum o razumijevanju sa Upravom za prihode i carine Velike Britanije.

Uprava za prihode i carine Velike Britanije donirala je Upravi za neizravno oporezivanje vrijedanu opremu koja će služiti za unaprijeđenje kapaciteta institucije u sprovođenju aktivnosti iz nadležnosti rada UNO, kao i za brži i efikasniji rad službenika. Primopredaji su prisustvovali predstavnici Uprave za prihode i carine Velike Britanije i Miro Džakula, ravnatelj UNO, te rukovodioci sektora Uprave. Ravnatelj UNO se zahvalio predstavnicima Uprava za prihode i carine Velike Britanije te naglasio da će donirana oprema biti raspoređena i korištena u skladu sa potrebama UNO, kao i da će ista doprinijeti boljem i efikasnijem radu službenika UNO.