SCO održala radionicu o upravljanju rizikom

13.07.2022 | Novosti

Svjetska carinska organizacija organizovala je radionicu upravljanja rizicima u Bosni i Hercegovini, Uprava za indirektno oporezivanje, u sjedištu u Banja Luci od 27. do 30. juna 2022. godine. Radionici su prisustvovaloa 24 službenika UIO, a finansijski je bila podržana od strane Carinskog fonda Koreje. Učesnici su bili iz 4 regionalna centra i iz sjedišta UIO i pokrivali su sve nivoe, od terenskih carinskih službenika do višeg rukovodnog nivoa.

Četvorodnevnu radionicu vodili su predstavnik Programa upravljanja rizicima Svjetske carinske organizacije u Pod-direkciji za usaglašenost i sprovođenje, i akreditovani stručnjak SCO iz Poljske državne uprave za prihode.

Ova Radionica je bila veoma dobra prilika za carinu BiH da ojača svoje postojeće procese upravljanja rizikom i da usvoji nove pristupe kao čvrstu osnovu za buduće operacije u procjeni rizika, profiliranju i targetiranju, uključujući razmjenu informacija i obavještajne podatke. Učesnici su mogli da nauče o odnosu između selektiviteta zasnovane na riziku i efektivne alokacije resursa, olakšavanja i kontrole. Pored toga,  teorijske i praktične sesije pružile su učesnicima priliku da razmjene mišljenja i iskustva među sobom i sa fasilitatorima SCO. Koristeći Kompendium o upravljanju carinskim rizicima SCO, produbili su svoja znanja o identifikaciji rizika i razvoju profila.

Eksperti SCO-a su istakli važnost usvajanja holističkog pristupa upravljanju rizikom. Tokom radionice, učesnici su razgovarali o tome kako da identifikuju i adresiraju rizike, kao i kako da razviju efikasan profil korišćenjem metodologije objašnjene u Kompendiumu SCO o upravljanju carinskim rizicima. Teme koje su obrađivane tokom radionice bile su, između ostalog, upravljanje rizicima na nivou organizacije; upravljanje rizikom na operativnom nivou (tj. procjena rizika, profilisanje i targetiranje, uključujući informacije i obavještajne podatke). Praktične vježbe su u velikoj mjeri doprinijele daljem razumijevanju različitih tema, koje su uključivale sindikalni grupni rad, praktične vežbe i video snimke.

Uprava za indirektno oporezivanje izrazila je zahvalnost SCO na kontinuiranoj podršci ne samo vezano za upravljenje rizikom, već i svim drugim oblastima carine.