Sastanak ravnatelja UNO dr. Zorana Tegeltije i Sindikata UNO

5.10.2023 | Novosti

U prostorijama regionalnog centra Uprave za neizravno oporezivanje u Sarajevu danas je održan drugi redoviti sastanak ravnatelja UNO dr. Zorana Tegeltije i Sindikata UNO. Na sastanku su nazočili predsjednica Sindikata UNO Ana Mrnjavac i predstavnici sindikata iz svih regionalnih centara Uprave i Glavnog ureda. Raspravljano je o mnogim važnim temama za poboljšanje statusa svih službenika UNO, a ravnatelj je informirao predstavnike Sindikata o budućim aktivnostima Uprave posebno kad je riječ o portrebi prijema novih službenika sa SSS i VSS.