Prihodi od neizravnih poreza veći za 848 milijuna KM

5.07.2022 | Novosti

Prihodi od neizravnih poreza za šest mjeseci 2022. godine iznosili su 4 milijarde i 703 milijuna KM i veći su za 848 milijuna KM ili 22,01% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 3 milijarde i 855 milijuna KM.  

UNO je za šest mjeseci 2022. godine gospodarstvu  vratila 996 milijuna KM što je za 280 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za šest mjeseci 2022. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 3 milijarde i 707 milijuna KM i veći su za 567 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2021. godine.

PRIHODI PRIKUPLJENI U LIPNJU 2022.

 U lipnju 2022. godine prikupljeno je 869 milijuna KM neizravnih poreza što je za 109 milijuna KM više u odnosu na lipanj 2021. godine.

RASPODJELA PRIHODA U SIJEČNJU-LIPANJ 2022. GODINE

 Za financiranje državnih institucija za šest mjeseci 2022. godine raspoređen je iznos od 383 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim vanjskim dugom za šest mjeseci 2022. godine u poređenju sa istim razdobljem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-30.06. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2022 1.713 230 947 109 107 4
2021 1.359 251 746 119 88 4
% promjene 26,02 -8,70 26,85 -8,00 21,88

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 100,8 milijuna KM, Republika Srpska 66,6 milijuna KM i Distrikt Brčko 3,4 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.