Posjeta delegacije Carinske uprave Južne Koreje

U Upravi za neizravno oporezivanje je od 18. do 19.10.2022. godine održan dvodnevni seminar za carinske službenike na temu Korištenje umjetne inteligencije i velikih baza podataka u procesima upravljanja rizicima. Seminar je financiran od strane KOTRA (državne Korejske agencije za unaprjeđenje trgovine i promociju inozemnih investicija), a organiziran u suradnji KOTRA, Carinske uprave Južne Koreje i konsultantske IT kuće NT Robotics, Baseline i KCNET.

Predstavnici Koreje su carinskim službenicima u BiH prezentirali osnovne elemente umjetne inteligencije i velikih baza podataka (big data) kao i njihove praktične primjere korištenja. Predstavljene su metode upravljanja rizicima Carinske uprave Koreje kao i korištenje umjetne inteligencije i tehnologije velikih baza podataka za sveobuhvatno upravljanje rizicima.

Carinska uprava Južne Koreje uvela je napredne tehnologije uključujući umjetnu inteligenciju i velike baze podataka kao odgovor na rastući obim trgovine i e-trgovine što predstavlja jedan od čimbenika uspješnog upravljanja rizicima ove administracije. Carinska uprava Južne Koreje razvila je globalnu strategiju inovacija izgradnjom jakog informatičkog kapaciteta kojim je automatizirala gotovo sve poslovne procese i razvila kulturu vođenu podatcima.

U prethodnoj godini Carinska uprava Koreje je u suradnji sa konzultantskom IT kućom NT Robotics u UIO provela Projekat modernizacije carinske administracije u BiH kroz koji je izradila Masterplan konzalting za modernizaciju carina kojim se nastoji unaprijediti carinska administracija u BiH, IT okruženje, kao i analiza rizika u oblasti carina.

Nastavak suradnje započet je 19.10.2022. godine potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju u pogledu unaprjeđenja procedura upravljanja rizicima u carinskim postupcima. Novi projekti doprinijet će razvoju analize rizika u oblasti carina kao i dobrih odnosa između BiH i Južne Koreje.