Pojačane kontrolne aktivnosti

Uprava za indirektno oporezivanje informira porezne obveznike da će dana 20.09.2022. godine započeti kontrolne aktivnsti za obveznike kod kojih je evidentiran rast zahtijevanog/odobrenog povrata ili neiskorištenog poreznog kredita.

Navedene aktivnosti su predviđene Strategijom unaprjeđenja poštovanja propisa o indirektnom oporezivanju za period 2022-2024. godina i Akcionim planom Strategije za 2022. godinu.

U vezi sa tim, pozivamo sve obveznike PDV-a da još jednom pregledaju svoje knjigovodstvene evidencije i PDV prijave, te ukoliko uoče nepravilnosti da eventualno izmijene svoje PDV prijave prije početka kontrolnih aktivnosti.

Još jednom podsjećamo da je cilj provođenja navedene Strategije jačanje komunikacije s poreznim obveznicima, te blagovremeno informiranje istih a u svrhu upoznavanja poreznih obveznika sa svojim pravima i obavezama.