Od 2007. godine pokušavamo riješiti smještaj zaposlenih u Banjoj Luci

Nakon isteka roka od mjesec dana od objave javnog oglasa za kupovinu objekta za smještaj Središnjeg ureda Uprave za neizravno oporezivanje u Banjoj Luci i objekta za potrebe smještaja Regionalnog centra Banja Luka, danas je u 12:15 sati povjerenstvo UNO izvršilo otvaranje ponuda.

Konstatirano je da je u traženom roku stigla jedna ponuda i to od ponuđača Grand Trade d.o.o. iz Banje Luke, pri čemu je za potrebe uredskog i višenamjenskog prostora (sale za sastanke, prostorije za smještaj servera…), ponuđač dostavio ponudu u količini od 12.280 m2 ukupne cijene u iznosu od 71.119.620,00 KM s PDV-om, dok je za potrebe parking prostora ponuđeno  4.740 m2 ukupne cijene u iznosu od 27.451.710,00 KM s PDV-om.

Povjerenstvo UNO će u idućem razdoblju vršiti postupak evaluacije pristigle ponude u smislu ispunjenosti svih uvjeta traženih u javnom oglasu objavljenom 13.12.2023. godine.

Podsjećamo, Uprava za neizravno oporezivanje još od 2007. godine pokušava riješiti smještaj zaposlenih u Središnjem uredu u Banjoj Luci i zaposlenih u Regionalnom centru Banja Luka. U početku se ovaj problem pokušao riješiti na način da se kupi zemljište za izgradnju objekta u Banjoj Luci, te se u nekoliko navrata sa nadležnima u Gradu Banja Luka pokušalo iznaći adekvatno zemljište za izgradnju objekta UNO u Banjoj Luci, međutim rješenje se nije našlo. Nakon toga Vijeće ministara BiH donosi Odluku o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima UNO u kojoj se vrši izmjena na način da će UNO kupiti gotov objekat za smještaj službenika u Banjoj Luci. Do danas je Uprava za neizravno oporezivanje  pokušala u četiri navrata da kupi gotov objekat u Banjoj Luci, međutim i ovi postupci su bili bezupješni. S obzirom na loše uvjete u kojima rade službenici UNO zaposleni u Središnjem uredu u Banjoj Luci i ekstremno loše uvjete u kojima rade službenici zaposleni u Regionalnom centru Banja Luka svi zaposleni očekuju konačno rješenje ovog problema.