Prihodi od neizravnih poreza veći za 398 miliona KM

Prihodi od neizravnih poreza za četiri mjeseca 2024. godine iznosili su 3 milijarde i 602 milijuna KM i veći su za 398 milijuna KM ili 12,42% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kada su iznosili 3 milijarde i 204 milijuna KM.  

Nakon što je UNO u četiri mjeseca 2024. godine gospodarstvu vratila 691 milijuna KM po osnovi povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 2 milijarde i 911 milijuna KM i veći su za 422 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2023. godine.

Samo u travnju 2024. godine prikupljeno je 972 milijuna KM neizravnih poreza.

RASPODJELA PRIHODA U SIJEČNJU-TRAVNJU 2024. GODINE

 Za financiranje državnih institucija u četiri mjeseca 2024. godine raspoređen je iznos od 337 milijuna KM. Najveći dio prihoda od neizravnih poreza, kao i sav prikupljen višak prihoda, završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federaciji BiH u četiri mjeseca 2024. godine raspoređeno 1 milijarda i 567 milijun KM, Republici Srpskoj 878 milijuna KM i Brčko distriktu 88 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Brčko distriktu sa pripadajućim vanjskim dugom za četiri mjeseca 2024. godine u poređenju sa istim razdobljem prošle godine. Iznosi za otplatu vanjskog duga se odbijaju prije raspodjele prihoda korisnicima. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-30.04. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski  dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2024 1.159 338 662 170 80 6
2023 980 286 546 136 68 4
% promjene 18,30 18,24 21,30 24,43 17,79 49,82

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 70,3 milijuna KM, Republika Srpska 46,5 milijuna KM i Distrikt Brčko 2,3 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.