Korisni linkovi

Državne institucije

Predsjedništvo BiH
Parlamentarna skupština BiH
Vijeće ministara BiH
Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Ministarstvo pravde BiH
Ministartvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Centralna banka BiH
Ustavni sud BiH
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV)
Komisija za ljudska prava BiH
Agencija za državnu službu BiH
Agencija za statistiku BiH
Agencija za promociju stranih ulaganja BiH (FIPA)
Direkcija za evropske integracije BiH
Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH
Adresar institucija u BiH

Entitetske institucije

Vlada Federacije BiH
Vlada Republike Srpske
Vlada Brčko distrikta
Federalno ministarstvo finansija
Ministarstvo finansija RS
Privredna komora Federacije BiH
Privredna komora Republike Srpske

Međunarodne organizacije i agencije

Ured Visokog predstavnika
Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE)
Evropska unija (EU)
Vijeće Evrope
Svjetska banka (WB)
Međunarodni monetarni fond (IMF)
Misija Svjetske banke u Bosni i Hercegovini
Asycuda

Međunarodne carinske administracije

Austrija Austrija
Belgija Belgija
Bugarska Bugarska
Crna Gora Crna Gora
Češka Repubilka Češka Republika
Danska Danska
Finska Finska
Francuska Francuska
Grčka Grčka
Holandija Holandija
Hrvatska Hrvatska
Irska Irska
Italija Italija
Mađarska Mađarska
Makedonija Makedonija
Njemačka Njemačka
Poljska Poljska
Portugal Portugal
Slovenija Slovenija
Srbija Srbija
Španija Španija
Švedska Švedska
Ujedinjeno Kraljevstvo Ujedinjeno Kraljevstvo
Ostale međunarodne carinske administracije... Ostale međunarodne carinske administracije…