ASYCUDA

Uprava za neizravno oporezivanje za carinske poslovne procese koristi carinski informatički podsustav ASYCUDA World verzija 4.2.2. Software ASYCUDA World je razvio UNCTAD u Ženevi kao četvrtu verziju svog paketa za obradu carinskih deklaracija ASYCUDA (engl.Automated System for Customs Data-Automatizirani sustav za obradu carinskih podataka), a koju su razvili na zahtjev država članica UN tijekom 1980-tih godina.

ASYCUDA World predstavlja modernu web centraliziranu aplikaciju koju korisnici mogu da koriste na svim lokacijama u okviru carinskog područja Bosne i Hercegovine.

ASYCUDA software u različitim verzijama koristi preko 100 carinskih administracija širom svijeta, a neke od njih su: Gibraltar, Moldavija, Gruzija, Albanija, Kazahstan, Tadžikistan, Bangladeš, Jamajka, Bolivija, Barbados, Maldivi, Portoriko itd.

ASYCUDA ++ u Bosni i Hercegovini koristila se od 2002. godine (verzija 1.16f), te je na jesen 2006. izvršena migracija na noviju verziju ASYCUDA++ verzija 1.18d.

Najnovija verzija ASYCUDA World koristi se od studenog 2015. godine i karakteristična je po tome što podržava mnoge funkcionalnosti koje koriste carinske administracije u EU. Konfiguracija sustava prilagođena je zahtjevima Uprave za neizravno oporezivanje, te osigurava primjenu važećih carinskih propisa, obradu carinskih deklaracija za propisane carinske postupke, primjenu integrirane carinske tarife, analizu rizika u obradi carinskih deklaracija, administraciju i programiranje poslovnih pravila, nadzor nad radom sustava i korisničkim pristupima.

Detalji o ASYCUDA World mogu se pronaći na zvaničnoj stranici ovog programa Ujednijenih Nacija  https://asycuda.org/en/.

Korisničku podršku za sve korisnike carinskog informatičkog podsustava obavljaju službenici Sektora za IT, a sva pitanja o korištenju ASYCUDA World se mogu uputiti na e-mail helpdesk@uino.gov.ba .

Eksterni korisnici podnose zahtjev za pristup carinskim serverima:

NAPOMENA: Eksterni korisnici (špediteri) koji, bilo po dinamičkim ili po fiksnim IP adresama, imaju omogućen pristup carinskom informacionom podsistemu UNO ne trebaju podnositi zahtjev za pristup aplikaciji za obradu carinskih prijava za postupak provoza.

INSTRUKCIJE UPOTREBE ASYCUDA WORLD

Prijavljivanje u sistem ASYCUDA World: https://www.youtube.com/watch?v=ZtratKtUfiI
Promjena lozinke: https://www.youtube.com/watch?v=9tgZp8oDuLo
Čuvanje deklaracije u lokalu i njeno otvaranje: https://www.youtube.com/watch?v=vY7qB5m9nyQ
Slanje JCI na carinski server, registraciju i procjenu: https://www.youtube.com/watch?v=PSYE3CqyD10
Brisanje SoClass i Java datoteka: https://www.youtube.com/watch?v=01eshGGPlu0