PDV prijava

Izmjenjena PDV prijava

Kada je u pitanju podnošenje izmijenjene PDV prijave E‐portal daje mogućnost korisniku da kreira izmijenjenu ili dodatnu PDV prijavu.

To se radi tako da se u meniju „Proknjižene poreske prijave“ korisnik pozicionira na onaj red, tj. na onu prijavu za koju želi da podnese izmjenu/dopunu. Red izabrane poreske prijave se oboji u plavo, a korisnik potom treba da klikne na dugme „Kreiraj izmijenjenu/dodatnu poresku prijavu“.

Nakon toga, korisniku se prikazuje prozor u kojem on treba da izabere da li podnosi izmijenjenu ili dodatnu poresku prijavu i da klikne na dugme „Kreiraj“.

Potom se izmijenjena/dodatna poreska prijava kreira i korisnik je može pronaći pod stavkom „Poreske prijave koje nisu predate“, odakle vrši njeno popunjavanje.

Važno je napomenuti da elektronsko podnošenje izmijenjene poreske prijave ne oslobađa poreskog obveznika obaveze plaćanja administrativne takse Izmjenjena poreska prijava će biti sačuvana u sistemu, ali će biti proknjižena nakon što poreski obveznik nadležnom regionalnom centru UIO dostavi dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse u

 • iznosu od: 10,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na izmijenjenu PDV prijavu
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
   • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722801
 • Poreski period: datum uplate
 • Opština: šifra opštine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija:
  • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
  • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
  • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
  • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
 • Poziv na broj: 0

Izmijenjena poreska prijava biće sačuvana u sistemu, ali će biti proknjižena nakon što poreski obveznik nadležnom regionalnom centru UIO dostavi dokaz o izvršenoj uplati putem e-mail-a:

Za sve dodatne informacije vezane za postupak povrata PDV-a, potrebno je da se obratite Grupi za obradu poreskih prijava u nadležnom regionalnom centru na jedan od sljedećih br. tel.:

 • RC Banja Luka: 051/222-625, 051/222-619;
 • RC Mostar: 036/351-294, 036/350-131;
 • RC Sarajevo: 033/246-044, 033/246-045;
 • RC Tuzla: 035/368-078, 035/368-081 i 035/368-089.