Posebna šema u građevinarstvu

Poreski obveznik (izvođač radova koji je u posebnoj šemi u građevinarstvu) elektronskim putem podnosi Izvještaj o posebnoj šemi u građevinarstvu do 10-og u mjesecu po isteku poreskog perioda.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

  • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-625;
  • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-873;
  • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-043; 033/246-183;
  • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-078; 035/368-081; 035/368-089.