Zadnji poziv carinskim zastupnicima-špediterima za dobivanje digitalnog kvalificiranog potpisa UNO

Uprava za neizravno oporezivanje upozorava sve carinske zastupnike-špeditere, da žurno podnesu zatjev kod UNO za dobivanje digitalnog kvalificiranog potpisa, kojim će od 1. kolovoza 2022. godine ovjeravati svoje provozne carinske prijave. U ovom trenutku postoji veliki broj carinskih zastupnika-špeditera koji još uvijek nisu završili proceduru oko izdavanja digitalnog kvalificiranog potpisa kod UNO. Kod onih carinskih zastupnika-špeditera koji ne budu na vrijeme osigurali digitalni kvalificirani potpis Uprave, može doći do zastoja u radu prilikom obrade elektroničkih tranzitnih prijava.

Podsjećamo, od 1. kolovoza 2022. godine u Bosni i Hercegovini počinje primjena NCTS-a (Novog provoznog kompjuteriziranog sustava), na nacionalnom nivou. To posebno znači da se za sve postupke provoza roba carinske deklaracije podnose isključivo elektronički u sustav Uprave za neizravno oporezivanje, a svaka provozna prijava mora biti ovjerena novim digitalnim kvalificiranim potpisom.

Zahtjev za dobivanje digitalnog kvalificiranog potpisa kod UNO podnosi se u nadležnom regionalnom uredu Uprave gdje porezni obveznik ima sjedište, a postupak za dobivanje i korištenje digitalnog kvalificiranog potpisa UNO je jako jednostavna.

Bosna i Hercegovina elektronički provozni postupak mora koristiti godinu dana na nacionalnom nivou, nakon čega može primijeniti da postane punopravna članica NCTS konvencije. Tada će i gospodarstvenici iz BiH imati olakšane procedure s mnogo manje čekanja na svim granicama zemalja gdje se roba provozi. To konkretno znači uštedu vremena i novca za poslovnu zajednicu.