Uprava za neizravno oporezivanje i Tužiteljstvo BiH postpisali memorandum o operativnoj suradnji

Ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje dr. Zoran Tegeltija i glavni tužitelj Tužiteljstva BiH Milanko Kajganić potpisali su danas u Sarаjevu Memorandum o operativnoj surаdnji čiji je cilj da se osigura brža razmjena podataka i još bolja suradnja dvije institucije u borbi protiv organiziranog kriminala, financijskog kriminala i korupcije. Potpisivanje ovoga dokumenta, u skladu je sa peer-review preporukama u sklopu europskih integracija Bosne i Hercegovine, kojima se preporučuje jačanje operativne suradnje između institucija koje se bore protiv kaznenih djela iz oblasti financijskog kriminala, utaje poreza, gospodarskog kriminala i korupcije. Potpisivanje Memoranduma, omogućit će brži pristup evidencijama koje vodi UNO BiH, a što je naročito važno u situacijama kada je radi zaštite interesa istrage i predmeta, potrebno brzo i učinkovito postupanje i pristup podatcima. Uprava za neizravno oporezivanje svake godine podnese veliki broj izvješća Tužiteljstvu BiH o postojanju osnova sumnje da su počinjena kaznena djela iz oblasti neizravnih poreza, te Tužiteljstvo BiH i Posebni odjel za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, postupaju u velikom broju predmeta koji se odnose na porezne utaje, nedozvoljen promet trošarinskih proizvoda i druga kaznena djela iz ove oblasti, te se očekuje da će ovaj memorandum postati koristan alat u učinkovitijem radu i postupanju u predmetima.