Prihodi od neizravnih poreza veći za 935 milijuna KM

Prihodi od neizravnih poreza u periodu januar-jul 2022. godine iznosili su 5 milijardi i 530 miliona KM i veći su za 935 miliona KM ili 20,35% u odnosu na isti period 2021. godine kada su iznosili 4 milijarde i 595 miliona KM.  

UNO je u periodu siječanj-srpanj 2022. godine privredi vratila 1 milijardu i 180 miliona KM što je za 344 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-jul 2022. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 350 miliona KM i veći su za 591 milion KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2021. godine.

PRIHODI PRIKUPLjENI U SRPNJU 2022.

 U julu 2022. godine prikupljeno je 827 miliona KM indirektnih poreza što je za 87 miliona KM više u odnosu na jul 2021. godine.

RASPODJELA PRIHODA U SIJEČANJ-SRPANJ 2022. GODINE

 Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-jul 2022. godine raspoređen je iznos od 496 miliona KM. Višak prihoda završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Federaciji BiH rapoređeno je 2 milijarde 371 milion KM, Republici Srpskoj 1 milijardu i 311 miliona KM i Brčko distriktu 133 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom u periodu januar-jul 2022. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.07. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2022 2.001 251 1.108 124 125 4
2021 1.660 269 913 130 106 4
% promjene 20,56 -6,45 21,37 -4,43 17,77

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 119 miliona KM, Republika Srpska 79 miliona KM i Distrikt Brčko 4 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.