Prihodi od neizravnih poreza veći za 515 miliona KM

Prihodi od neizravnih poreza u devet mjeseci 2023. godine iznosili su 7 milijardi i 864 milijuna KM i veći su za 515 milijuna KM ili 7% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine kada su iznosili 7 milijardi i 349 milijuna KM.  

 Samo u rujnu 2023. godine prikupljeno je 932 milijuna KM neizravnih poreza što je za 19 milijuna KM više u odnosu na rujan 2022. godine.

 RASPODJELA PRIHODA U SIJEČNJU-RUJAN 2023. GODINE

Nakon što je UNO gospodarstvu vratila 1 milijardu i 613 milijuna KM po osnovi povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u razdoblju siječanj-rujan 2023. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 6 milijardi i 251 milijuna KM i veći su za 442 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2022. godine.

 Za financiranje državnih institucija u razdoblju siječanj-rujan 2023. godine raspoređen je iznos od 762 milijuna KM. Fedearciji BiH u devet mjeseci 2023. godine raspoređeno je 3 milijarde i 394 milijuna KM, Republici Srpskoj 1 milijardu i 864 milijuna KM i Brčko distriktu 189 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH s pripadajućim vanjskim dugom u razdoblju siječanj – rujan 2023. godine u poređenju s istim razdobljem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-30.09. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2023 2.608 620 1.458 297 174 9
2022 2.614 403 1.481 186 165 7
% promjene -0,22 54,15 -1,60 60,22 5,33 31,15

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 166 milijuna KM, Republika Srpska 109 milijuna KM i Distrikt Brčko 5,6 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.