Prihodi od neizravnih poreza u siječnju veći za 92 miljuna KM

Prihodi od neizravnih poreza u siječnju 2023. godine iznosili su 801 milijuna KM i veći su za 92 milijuna KM ili 13,05 % u odnosu na siječanj 2022. godine kada su iznosili 709 millijuna KM.  

UNO je u siječnju 2023. godine gospodarstvu vratila 194 milijuna KM što je za 22 milijuna KM više u odnosu na siječanj prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u siječnju 2023. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 607 milijuna KM i veći su za 71 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u siječnju 2022. godine.

RASPODJELA PRIHODA U SIJEČNJU 2023. GODINE

 Za financiranje državnih institucija u siječnju 2023. godine raspoređen je iznos od 70 milijuna KM, FBiH 314 milijuna KM, RS 169 milijuna KM i DB 17 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH s pripadajućim vanjskim dugom u siječnju 2023. godine u poređenju sa siječnjem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-31.01. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2023 226 89 127 43 18 0
2022 250 13 138 9 15 0
% promjene -9.57 -8.20 17.74

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 18 milijuna KM, Republika Srpska 11,9 milijuna KM i Distrikt Brčko 0,6 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.