Sudjelovanje predstavnika UNO na zasjedanju Vijeća Svjetske carinske organizacije – Izbor novog Generalnog tajnika SCO-a i Predsjedatelja Vijeća SCO-a

Predstavnici UNO, Ognjen Alagić i Nataša Dojčinović-Trtić, sudjelovali su na 141./142. zasjedanju Vijeća Svjetske carinske organizacije (SCO), najvišeg tijela SCO-a koje donosi sve odluke u svezi s radom i aktivnostima pomenute organizacije, a održano je u sjedištu SCO-a u Briselu, Kraljevina Belgija, od 22.06. do 24.06.2023. godine. Od ukupno 185 zemlja članica, na ovogodišnjem zasjedanju sudjelovale su delegacije 164 zemlje članice SCO-a, sa aktivnim statusom, odnosno pravom glasa.

Vijećem je predsjedavao gospodin Ahmed Al Kalifa, generalni ravnatelj carinske administracije Bahreina i odlazeći predsjedatelj Vijeća SCO-a.

Na zasjedanju su analizirani rad i aktivnosti SCO-a u proteklih godinu dana, uz diskusije koje su se ticale međunarodnih standarda, svih donesenih dokumenata, te preporučenih praksi koje su razvila različita radna tijela SCO-a u cilju poboljšanja upravljanja prekograničnom trgovinom.

Vijeće je fokusiralo svoja razmatranja na različite oblasti rada carine, uključujući izgradnju kapaciteta, pravila o podrijetlu, carinskom vrednovanju, nomenklaturu i klasifikaciju, usklađenost i olakšice u trgovini, kao i na proračunska i financijska pitanja.

Vijeće je primilo k znanju napredak ostvaren u provođenju Strateškog plana 2022-2025, posebno u ključnim oblastima kao što su tehnologija i inovacija, zelene carine i upravljanja i odgovornosti.

Prepoznajući žurnu potrebu da se carina pozabavi pitanjima životne sredine, Vijeće je odobrilo akcioni plan zelene carine (Green Customs). Pored toga, Vijeće je usvojilo tri preporuke Harmoniziranog sustava (HS) koje imaju za cilj da poboljšaju praćenje kretanja otpadnih ulja, određenih supstanci koje su kontrolirane Roterdamskom konvencijom i supstanci koje su kontrolirane Konvencijom o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe kemijskog oružja i njihovom uništavanju.

Delegati su izrazili podršku novorazvijenom Akcionom planu SCO o krhkim granicama i situacijama pogođenim sukobima, naglašavajući važnost prilagođavanja carine takvim kontekstima.

Tijekom same sjednice, šefovi delegacija zemalja članica izabrali su Jana Sandersa iz Sjedinjenih Država za novog Generalnog tajnika Svjetske carinske organizacije na petogodišnji mandat, počev od 01.01.2024. godine. Također su izabrali i Edvarda Kisvetera iz Južne Afrike, kao novog predsjedatelja Vijeća SCO-a.

Na ovogodišnjem zasjedanju UNO je podržala kandidata Sjedinjenih Američkih Država, za novog Generalnog tajnika Svjetske carinske organizacije.

Na pomenutom zasjedanju, Gambija je deponirala svoj instrument pristupa Međunarodnoj konvenciji o pojednostavljenju i harmonizaciji carinskih procedura (Revidirana Kjoto konvencija), čime je postala 134. ugovorna strana Konvencije.

Također, delegati su nazočili potpisivanju nekoliko memoranduma o razumijevanju, i to:

  • MoR o formalizaciji uspostavljanja Regionalnog ureda za izgradnju kapaciteta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima;
  • MoR o priznavanju regionalnih centara za obuku pasa u Australiji, Hong Kongu (Kina) i Indoneziji; i
  • MoR o priznavanju Programa Regionalnog carinskog laboratorija u Indiji.

Carinska uprava Alžira pobijedila je na ovogodišnjem foto konkursu, a koje takmičenje se tradicionalno održava svake godine. Pobjednička fotografija prikazuje kako se carinski službenici prilagođavaju promjenjivom radnom okruženju i klimatskim uvjetima, dok obavljaju svoju misiju zaštite granica, u suradnji sa drugim graničnim agencijama.