Edukacija rodne ravnopravnosti i zaštita od diskriminacije

U okviru projekta HALT koji se realizira u suradnji s uredom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP), Uprava za neizravno oporezivanje provodi aktivnosti na edukaciji i senzibilizaciji zaposlenih iz oblasti rodne ravnopravnosti, čiji je nositelj Kabinet ravnatelja – Odsjek za profesionalne standarde.

Do sada je održano sedam radionica na temu rodne ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, s posebnim osvrtom na prevenciju seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na temelju spola, koje je pohađalo 172 zaposlenih, od kojih 91 rukovoditelj.

Navedene aktivnosti su prezentirane i na regionalnim sastancima koje je, u organizaciji UNDP-a, UNO održala s predstavnicima Uprave carina Republike Srbije i Uprave prihoda i carina Crne Gore u ožujku i srpnju 2022. godine.