e-Poslovanje sa UIO

7.03.2024 | Novosti

UIO upućuje posljednji apel svim onim obveznicima, koji još uvijek nisu predali u UIO Ugovor o korištenju IT sistema za e-poslovanje sa UIO, prijavu zastupnika kao i zahtjev za izdavanje kvalificirane elektronske potvrde, da hitno navedeno učine.

Sve potrebne informacije možete pronaći na linku ispod:

https://www.uino.gov.ba/portal/bs/e-usluge/elektronsko-poslovanje/

Nadalje, ukoliko ste pomenute zahtjeve sa pratećom dokumentacijom već predali u UIO, a niste od nas dobili povratnu informaciju, potrebno je da na e-mail adresu pripadajućeg regionalnog centra:

eposlovanje.bl@uino.gov.ba

eposlovanje.sa@uino.gov.ba

eposlovanje.mo@uino.gov.ba

eposlovanje.tz@uino.gov.ba

dostavite naredne podatke koje ste naveli u Zahtjevu (Prilog 4):

– Naziv privrednog subjekta, e-mail adresa, JIB

– Ime i prezime zastupnika i e-mail adresa zastupnika.

Ujedno Vas obavještavamo da, ukoliko ste pomenute zahtjeve sa pratećom dokumentacijom već predali u UIO, a još uvijek niste dobili digitalnu kvalificiranu potvrdu od strane UIO niti povratnu informaciju, svoju PDV prijavu za mjesec februar 2024. godine možete podnijeti na stari način (koristeći sistem: username i password). Ovo je ujedno i zadnji mjesec u kojem će biti dopušteno da se PDV prijave podnose i na stari način, jer od poreznog perioda mart 2024. godine PDV prijave će se moći u informacioni sistem UIO podnijeti isključivo na novi način, uz upotrebu digitalne kvalificirane potvrde.