Poreski obveznik i registracija

Poreski obveznik je:

 • pravno lice ili preduzetnik koji akcizne proizvode uvozi i/ili proizvodi na teritoriji BiH, osim za kavu gdje je poreski obveznik samo uvoznik.
 • pravno lice ili preduzetnik koji nabavi alkoholna pića, voćne prirodne rakije i vina neposredno od građanina – proizvođača koji nije obveznik akcize.
 • pravno lice ili preduzetnik za kojeg se od strane drugog lica vrši usluga proizvodnje trošarinskih proizvoda.
 • deklarant (uvoznik) pri uvozu, a u slučaju neposrednog zastupanja poreski obveznik je lice za čiji račun se podnosi carinska prijava.

Obaveza poreskog obveznika je da, prije početka obavljanja djelatnosti iz koje može proisteći poreska obaveza,  se registruje kod UNO. Sam postupak registracije vrši se upisom u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza.

Više o samom postupku i dokumentaciji koja se podnosi za registraciju obveznika akcize možete pročitati ovdje.

Osim navedenog, poreski obveznik je dužan, nadležnom regionalnom centru prema sjedištu obveznika, izvršiti prijavu proizvodnog pogona u kojem će vršiti proizvodnju trošarinskih proizvoda, kao i skladišta u kojem se vrši skladištenje trošarinskih proizvoda i/ili sirovine za proizvodnju trošarinskih proizvoda i to 15 dana prije početka korištenja istih.

Prijava proizvodnog pogona podnosi se na obrascu PPPA, a prijava skladišta podnosi se na obrascu PSA:

Posjedovanje odobrenja za držanje carinskog skladišta ne isključuje obavezu prijave skladišta, ukoliko se carinsko skladište koristi i za skladištenje trošarinskih proizvoda.  Ako obveznik nije prije prijave skladišta ili proizvodnog pogona, bio registrovan za trošarinu, prijava se podnosi uz zahtjev za registraciju.

Nadležni regionalni uredi vode evidencije sa podacima o podnesenim prijavama, adresi, vrsti trošarinskih proizvoda i sirovina koji se proizvode/skladište, te o izmjenama podataka.

Više informacija o ovoj oblasti pročitajte u Poglavlju II Zakona o PDV-u, te Poglavlju III Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u.

Promjena cijena duhanskih prerađevina

Stupanjem na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji je u primjeni od 01.08.2014. godine, pojavile su se određene  nejasnoće  koje se tiču prava i obaveza poreznih obveznika  i drugih lica koja se  bave prometom duhanskih prerađevina.

Članom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH izmjenjen je član 45. Zakona o akcizama u Bosni i Hrcegovini kojim je regulirana materija popisa zaliha, obračun i uplata akcize na duhan i duhanske prerađevine.

Postupanje poreznih obveznika i drugih lica koje vrše promet duhanskih prerađevina prilikom bilo koje promjene cijene duhanskih prerađevina regulirano je  odredbama  člana 45.stav (3)  Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:49/09,49/14, 60/14 i 91/17).

Iz navedene odredbe Zakona proizilazi da su  sva lica (registrirana kao obveznici akcize ili ne) koja se bave prometom  cigareta, cigara, cigarilosa i  duhana za pušenje dužna  na dan početka primjene nove maloprodajne cijene da izvrše popis zaliha ovih duhanskih prerađevina. Popisane zalihe ovih duhanskih prerađevina po novim maloprodajnim cijenama sva lica prijavljuju UIO dostavljanjem  popisnih listi u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa.

Za razliku od ovog prijavljivanja stanja zaliha duhanskih prerađevina na dan primjene nove cijene samo prijavljivanje nove maloprodajne cijene  po kojoj će se vršiti prodaja vrše proizvođači ili uvoznici duhanskih prerađevina  najmanje 30 dana prije prije primjene nove maloprodajne cijene, a u skladu sa odredbama člana 18 stav (2) Pravilniku o akciznim markicama za duhanske prerađevine, alkoholna pića, voćnu priprodnu rakiju, kavu i vino („Službeni glasnik BiH“, broj:50/09 i 74/14).

 Iz navedene zakonske odredbe proizilazi da su porezni obveznici i  sva druga lica koja se bave prometom duhanskih prerađevina  dužna  izvršiti popis u trenutku svakog  povećanja  maloprodajne cijene za  duhanske prerađevine koje se nalaze kod istih na stanju u  trenutku primjene povećanja maloprodajne cijene i za koje se vrši promjena cijene, bez obzira kad se prijavi povećanje cijene, sačiniti popisne liste i iste dostaviti UIO u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa, te izvršiti obračun razlike akcize na utvrđene zalihe i istu platiti u roku od 10 dana od dana dostave popisnih lista. Navedena  zakonska odredba takođe obavezuje  sva lica koja vrše prodaju duhanskih prerađevina (cigareta, cigara, cigarilosa i  duhana za pušenje) za koje se vrši promjena cijene da nakon izvršenog popisa duhanske prerađevine moraju  prodavati po novim cijenama, tako da se ne može desiti da se iste duhanske prerađevine, u različitim objektima prodaju po različitim cijenama.

U tom smislu, a imajući u vidu da lica koja vrše prodaju duhanskih prerađevina a nisu poreski obveznici u smislu Zakona o akcizama u BiH, imaju isto obavezu povećanja cijene duhanskih prerađevina proizvođač, odnosno uvoznik koji vrši povećanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina dužan je svakog kupca koji vrši daljni promet istih obavjestiti o promjeni cijena i trenutku od kojeg se primjenjuje promjena cijene. Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize nakon izvršenog popisa prodavat će se po novim maloprodajnim cijenama koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Napominjemo da u skladu sa odredbama člana 45.stav (4)  Zakona o akcizama u BiH pri promjeni cijena cigareta u toku 2021.godine pri obračunu razlike akcize za uplatu  vrši se utvrđivanje samo razlike proporcionalne akcize (po stopi od 42 %) dok se utvrđivanje razlike specifične akcize ne vrši obzirom da je ista određena u iznosu koji se primjenjuje za cijelu 2021.godinu.

U cilju olakšanja postupanja obveznika dostavljamo u prilogu popisne liste pri promjeni maloprodajnih cijena cigareta u toku 2021. godine.

Popisna lista za akcizu prilikom promjena cijena cigareta

Promjena akcize na duhanske prerađevine za 2024. godinu

Dostava popisnih lista i uplata razlike akcize prema Odluci o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2024. godinu.

Podsjećamo sve porezne obveznike i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje da je Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2024. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj: 87/23)  regulirano da će se od 01. 01. 2024. godine na cigarete i duhan za pušenje plaćati sljedeće akcize:

   -  proporcionalna akciza po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta;

   -  specifična (fiksna) akciza u iznosu od 1,65 KM za pakovanje od 20 komada cigareta;

    - akciza na duhan za pušenje u iznosu od 138,40 KM / kg.

S tim u vezi napominjemo da su obaveze popisa zaliha duhanskih prerađevina, rokovi za dostavu popisnih lista, obračun i plaćanje razlike akcize pri svakoj promjeni maloprodajnih cijena propisani odredbom člana 45. stav (3) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, što se odnosi i na sve promjene cijena cigareta na dan 01.01.2024. godine.

Odlukom je regulirano da su porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta, a koja podliježu plaćanju minimalne akcize (tj. ukoliko na dan 01.01.2024. godine imaju na zalihi cigarete sa cijenom nižom od 4,30 KM po pakovanju od 20 komada cigareta), dužni popisati zalihe cigareta na dan 01.01.2024. godine, dostaviti popisne liste nadležnom regionalnom centru UIO do 7. januara 2024. godine sa obračunatom razlikom akcize, te izvršiti uplatu razlike akcize do 17. januara 2024. godine.

Odlukom je takođe regulirano da su porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom duhana za pušenje dužni popisati zalihe duhana na dan 01.01.2024. godine, dostaviti popisne liste nadležnom regionalnom centru UIO do 7. januara 2024. godine sa obračunatom razlikom akcize, te izvršiti uplatu razlike akcize do 17. januara 2024. godine.

U vezi sa navedenim, ukazujemo da prema odredbama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini i navedenoj odluci obaveza dostave popisnih lista i plaćanja razlike obračunate akcize postoji:

 • ukoliko je ukupna akciza obračunata na cigarete manja od minimalne propisane ovom odlukom (za cigarete koje eventualno imaju nižu cijenu od 4,30 KM po pakovanju od 20 komada) neovisno o tome da li se na dan 01.01.2024. godine mijenja cijena ovih cigareta,
 • na cigarete na zalihi na dan 01.01.2024. godine kod kojih dolazi do povećanja cijene,
 • na duhan za pušenje na zalihi na dan 01.01.2024. godine.

Slijedom navedenog, ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + specifična) obračunata po gore navedenim stopama veća od minimalne akcize, (3,46 KM po kutiji cigareta ili pakovanju od 20 komada, odnosno srazmjerno broju komada u pakovanju različitom od 20 komada), a kod kojih ne dolazi do povećanja cijene na dan 01.01.2024. godine, nema obaveze dostavljanja popisne liste imajući u vidu da je specifična akciza na cigarete prema ovoj odluci ostala nepromijenjena i da je vezano za cigarete promijenjena samo minimalna akciza. S druge strane, obaveza dostave popisne liste i plaćanja razlike akcize na zalihe duhana za pušenje na dan 01.01.2024. godine postoji za porezne obveznike i druga lica koja vrše promet duhana za pušenje, neovisno o tome da li se mijenja cijena ovog akciznog proizvoda.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize, mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Popisne liste (sa upisanim formulama za obračun akcize) mogu se preuzeti ovdje:

  Uplata razlike između obračunate i ranije uplaćene akcize vršit će se na sljedeći način:

  1. Porezni obveznici registrirani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na duhanske prerađevine domaće proizvodnje (Fabrika duhana Sarajevo i Fabrika duvana Banja Luka), dužni su razliku između obračunate i ranije uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, uplatiti na grupu računa iz Aneksa VI - Računi za plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje (treća grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 21/20 i 23/20):

  • vrsta prihoda: 715 412
  • budžetska organizacija: 0000000
  • poziv na broj: 0000000000

  2. Porezni obveznici, uvoznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje (a koji ne podnose akcizne prijave) razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, dužni su uplatiti na grupu računa iz Aneksa V - Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata  (druga grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 21/20 i 23/20):

  • vrsta prihoda: 715 412
  • budžetska organizacija nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, ovisno o sjedištu obveznika: Banja Luka  0094005,  Sarajevo 0010900, Mostar 0010700  i Tuzla  0010300.
  • poziv na broj: 0000000000

  Aneks V - Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata

   

  Broj bankarskog računa Naziv i adresa banke
  1320000000000252 NLB Banka d.d. Sarajevo
  Džidžikovac 1
  71000 Sarajevo, Sarajevo - Centar
  1540012000335037 INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH
  Obala Kulina Bana 9/A
  71000 Sarajevo
  5710100000276514

  BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BANJA LUKA

  Jevrejska 69

  78000 Banja Luka

  5721030000016929

  MF banka a.d. Banja Luka

  Aleja Svetog Save 61

  78000 Banja Luka

  1411965320010512

  BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.

  Trg djece Sarajeva bb

  71000 Sarajevo

  1994990046209555

  SPARKASSE BANK D.D.

  Zmaja od Bosne 7

  71000 Sarajevo

  1610000046470189 RAIFFEISEN BANK BH D.D.
  Zmaja od Bosne bb
  71000 Sarajevo
  3060190000594134

  Addiko Bank d.d.

  Trg solidarnosti 12

  71000 Sarajevo

  3380002200046014 UNICREDIT BANK D.D.
  Kardinala Stepinca bb
  88000 Mostar
  5510010002066517 UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka
  Marije Bursać 7
  78000 Banja Luka
  5520020001634512

  Addiko Bank a.d. Banja Luka

  Aleja Svetog Save 13

  78000 Banja Luka

  1340010310000533

  ASA Banka D.D. Sarajevo

  Trg međunarodnog prijateljstva 25

  71000 Sarajevo

  5550000107469810 NOVA BANKA A.D. Banja Luka
  Kralja Alfonsa XIII 37 A
  78000 Banja Luka
  5620990001785294

  NLB BANKA A.D.

  Milana Tepića 4

  78000 Banja Luka

  5671628202222272 ATOS BANK AD Banja Luka
  Jevrejska 71
  78000 Banja Luka

  Aneks VI - Računi za plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje

  Broj bankarskog računa Naziv i adresa banke
  1320000000000446 NLB Banka d.d. Sarajevo
  Džidžikovac 1
  71000 Sarajevo, Sarajevo - Centar
  1540012000342409 INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH
  Obala Kulina Bana 9/A
  71000 Sarajevo
  5710100000276611

  BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BANJA LUKA

  Jevrejska 69

  78000 Banja Luka

  5721030000017317

  MF banka a.d. Banja Luka

  Aleja Svetog Save 61

  78000 Banja Luka

  1411965320010609

  BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.

  Trg djece Sarajeva bb

  71000 Sarajevo

  1994990046209652

  SPARKASSE BANK D.D.

  Zmaja od Bosne 7

  71000 Sarajevo

  1610000046470286 RAIFFEISEN BANK BH D.D.
  Zmaja od Bosne bb
  71000 Sarajevo
  3060190000594231

  Addiko Bank d.d.

  Trg solidarnosti 12

  71000 Sarajevo

  3380002200047954 UNICREDIT BANK D.D.
  Kardinala Stepinca bb
  88000 Mostar
  5510010002067778 UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka
  Marije Bursać 7
  78000 Banja Luka
  5520020001637131

  Addiko Bank a.d. Banja Luka

  Aleja Svetog Save 13

  78000 Banja Luka

  1340010310000630

  ASA Banka D.D. Sarajevo

  Trg međunarodnog prijateljstva 25

  71000 Sarajevo

  5550000407469858 NOVA BANKA A.D. Banja Luka
  Kralja Alfonsa XIII 37 A
  78000 Banja Luka
  5620990001786555

  NLB BANKA A.D.

  Milana Tepića 4

  78000 Banja Luka

  5671628204444445 ATOS BANK AD Banja Luka
  Jevrejska 71
  78000 Banja Luka
  Obavještenje o obrascu IKUL i Vođenje evidencija prometa lož ulja