U Hercegovini oduzeta građevinska oprema, u posavini ulja i maziva

16.10.2023 | Novosti

Na području Hercegovine službenici Uprave za indirektno oporezivanje privremeno su oduzeli veću količinu građevinske opreme i alata na graničnom prijelazu Bijača. Detaljnim pregledom kontejnerske pošiljke iz Kine otkrivena je veća količina građevinske opreme i alata koja nije bila prijavljena carinskim organima prilikom ulaska u carinsko područje Bosne i Hercegovine. Vrijednost privremeno oduzete robe procjenjuje se na 56.000 KM, a protiv učinioca nezakonitih radnji preduzete su zakonski propisane mjere. Aktivnosti na terenu provedene su u okviru Programa kontrole kontejnera u BiH, koji je finansiran od strane Svjetske carinske organizacije (WCO) i Ureda Ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i kriminala (UNDOC).

Na području Posavine službenici Uprave za indirektno oporezivanje privremeno su u carinskoj ispostavi Šamac oduzeli ulja i maziva koja su se pokušala prokrijumčariti u Bosnu i Hercegovinu. Detaljnim pregledom pošiljke prijavljene za uvozno carinjenje u kojoj su se nalazila razna motorna ulja, maziva i aditivi, pored robe prijavljene za uvozno carinjenje, službenici UIO pronašli su i dio robe koji nije bio prikazan u uvoznoj dokumentaciji. Neprijavljena roba je bila sakrivena u središnjem dijelu tovarnog prostora okružena uredno prijavljenom robom. Licu koje je počinilo prekršaj izdan je prekršajni nalog, a roba čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 9.736 KM privremeno je oduzeta.

Prilikom pоduzimanja mjera iz svoje nadležnosti službenici UIO iz Sektora za provođenje propisa i Sektora za carine koristili su specijaliziranu opremu, doniranu Upravi od strane Ambasade SAD-a u BiH putem Programa EXBS, kao i od strane UNDP/UNODC-a.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a, ili nelegalnu prodaju akciznih proizvoda. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.