Obuka za službenike UIO za otkrivanje roba sa radioaktivnim zračenjem

7.06.2024 | Novosti

Službenici Uprava za indirektno oporezivanje prošli su obuku za rad na sistemima za otkrivanje izvora radioaktivnih materijala uz korištenje mobilnih kombija.

Obuka je provedena u suradnji sa Ministarstvom energetike Sjedinjenih Američkih Država, Američkom agencijom za nuklearnu sigurnost/Nacionalne uprave za nuklearnu sigurnost (DOE/NNSA), te Uredom za otkrivanje i sprječavanje nuklearnog materijala (NSDD).

Obuka je provedena od marta do juna 2024. godine, a održana je u četiri regionalna centra Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla. Na obuci su učestvovali službenici Sektora za provođenje propisa, Grupe za sprječavanje krijumčarenja i službenici Sektora za carine, koji rade na graničnim prijelazima i u carinskim ispostavama.

Instruktori navedene obuke su certifcirani treneri ispred UIO, koji su radili pod nadzorom oficira iz NSDD-a iz Slovenije.

Obuka je sadržavala teorijski i praktični rad, pri čemu su službenici UIO stekli nova znanja i vještine koje će koristiti u daljnjem radu sa ovom vrstom opreme.

Tokom obuke, polaznici su imali priliku da učestvuju u izvođenju praktičnih vježbi, uz kontinuiranu diskusiju, komentare i pitanja upućena instruktorima.

UIO se zahvaljuje predstavnicima NSDD Programa na kontinuiranoj podršci i ukazanom povjerenju, kao i na doniranoj specijalističkoj opremi, a sve u cilju što efikasnije borbe protiv zloupotrebe uvoza u Bosnu i Hercegovinu roba sa nedozvoljenim stepenom radioaktivnog zračenja.