Međunarodni sporazum između EU i BiH „Digitalna Evropa“ potpisan digitalnim kvalificiranim potpisom UIO

4.06.2024 | Novosti

Bosna i Hercegovina pristupila je programu “Digitalna Evropa”, a danas je u Sarajevu potpisan prvi međunarodni sporazum digitalnim kvalificiranim potpisom Uprave za indirektno oporezivanje, kojim BiH postaje dio ovog značajnog programa.

Potpisivanjem sporazuma s Evropskom komisijom, zainteresirani građani, nevladine organizacije, javne uprave i preduzeća iz Bosne i Hercegovine dobit će  priliku da apliciraju za sredstva u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi KM sa mogućnošću povećanja ovog iznosa, a koja su namijenjena za digitalnu transformaciju, što je posljedica pristupanja programu “Digitalna Evropa”.