Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Johann Sattler posjetio UIO

21.06.2022 | Novosti

Upravu za indirektno oporezivanje danas je posjetio šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Johann Sattler. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Dr. Miro Džakula obišao je s ambasadorom Sattlerom prostorije Carinske laboratorije UIO, koja je trenutno najmodernije opremljena uz pomoć sredstava EU u ukupnom iznosu od 1 milion eura. Evropska unija je putem Delegacije EU u BiH od uspostavljanja Uprave za indirektno oporezivanje pružila značajnu finansijsku i stručnu pomoć ovoj instituciji. U proteklom periodu je uloženo u izgradnju i rekonstrukciju graničnih prijelaza oko 35 miliona eura, dok su ulaganja u IT opremu iznosila oko 12 miliona eura. Pored pomenutog EU je kroz IPA fondove sa iznosom od 7 miliona eura finansirala nekoliko twinning projekata koji su se provodili u UIO u cilju usklađivanja poreznog i carinskog zakonodavstva u BiH sa legislativom EU. Direktor UIO Dr. Miro Džakula zahvalio se ovom prilikom ambasadoru Sattleru i Evropskoj uniji zbog činjenice da su UIO prepoznali kao jednu od najvažnijih institucija u BiH u koju zaista vrijedi ulagati i čiji su rezultati veoma značajni za ukupnu fiskalnu stabilnost svih nivoa vlasti u BiH.