Obavještenje o web aplikaciji za popunjavanje obrazaca za elektronsko poslovanje sa UIO

10.01.2024 | Novosti

S obzirom da se približava rok obaveznog podnošenja porezne prijave uz upotrebu kvalificirane elektronske potvrde za sve obveznike indirektnih poreza, u cilju bržeg i efikasnijeg podnošenja neophodne dokumentacije kao i obrade iste, postavljene su nove elektronske forme u okviru web aplikacije za popunjavanje pojedinih obrazaca za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje (Ugovor o korištenju IT sistema za e-poslovanje sa UIO, prijava zastupnika i prijava zastupnika za reguliranje elektronskog poslovanja).  Pomenutim obrascima je moguće pristupiti  putem linkova na zvaničnoj internet stranici UIO u dijelu: Propisi -> Ostali propisi -> Elektronsko poslovanje sa UIO, umjesto dosadašnjih obrazaca koji su bili u PDF formatu.