Oslobađanja

Odredbama člana 207. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15), koji član se primjenjuje od 25.04.2018. godine, propisani su slučajevi oslobađanja od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina (carinske povlastice).

Odlukom o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina („Službeni glasnik BiH“, broj 24/18) propisuju se uslovi i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u slobodan promet u slučajevima propisanim članom 207. tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini i ograničenja u pogledu raspolaganja robom koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina, kao i za oslobađanja od plaćanja izvoznih dažbina pri izvozu.

Od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina oslobađa se:

 • Oprema koja predstavlja ulog stranog lica
 • Oprema za proizvodnju
 • Roba za vojne i policijske snage i kazneno- popravne ustanove
 • Roba za deminiranje
 • Roba za projekte obnove i rekonstrukcije
 • Oprema za organe civilne zaštite i vatrogastva
 • Lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje uobičajeno prebivalište iz druge države
 • Roba koja se uvozi povodom sklapanja braka
 • Lična imovina naslijeđena u drugoj državi
 • Školska oprema, obrazovni materijali i povezani predmeti domaćinstva
 • Roba zanemarive vrijednosti
 • Pošiljke koje fizičko lice šalje drugom fizičkom licu
 • Proizvodna sredstva i druga oprema koja se uvozi u svrhu prenosa djelatnosti iz druge države
 • Proizvodi koje poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine  dobiju na posjedima koji se nalaze u drugoj državi
 • Sjeme, gnojivo i proizvodi za obrađivanje zemlje i usjevi koje unose poljoprivredni proizvođači iz drugih država
 • Roba koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika
 • Obrazovni, naučni i kulturološki materijali, naučni instrumenti i uređaji
 • Laboratorijske životinje i biološke ili hemijske materije namijenjene za naučno istraživanje
 • Terapeutske supstance ljudskog porijekla i reagensi za određivanje krvne grupe i vrste tkiva
 • Instrumenti i uređaji namijenjeni za medicinsko istraživanje, medicinsko dijagnostikovanje ili liječenje
 • Referentne supstance za kontrolu kvaliteta medicinskih proizvoda
 • Farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim događajima
 • Roba za humanitarne organizacije
 • Roba za potrebe slijepih lica
 • Roba za potrebe drugih hendikepiranih lica
 • Roba za žrtve nesreće
 • Putnički automobil koji uvozi invalidno lice
 • Odlikovanja i priznanja
 • Pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa
 • Roba namijenjena monarsima ili šefovima države
 • Roba uvezena u promotivne svrhe
 • Roba koja se uvozi za ispitivanje, analizu ili testiranje
 • Pošiljka poslana organu koji štiti autorska prava ili industrijska i komercijalna patentna prava
 • Turistička informativna literatura
 • Razni dokumenti i predmeti
 • Pomoćni materijali za utovar i zaštitu robe tokom prevoza
 • Slama, krma i hrana za životinje tokom prevoza
 • Gorivo i mazivo u drumskim motornim vozilima i posebnim spremnicima
 • Materijali za gradnju, održavanje ili ukrašavanje spomen ploča ili groblja za žrtve rata
 • Kovčezi, pogrebne urne i ukrasni pogrebni predmeti
 • Oslobađanje po osnovu međunarodnog sporazuma

U Bosni i Hercegovini trenutno nisu propisane izvozne dažbine.

Poštanski promet

Od plaćanja uvoznih dažbina oslobođena je:

 1. Roba zanemarive vrijednosti sadržana u pošiljci poslanoj direktno iz druge države primaocu u Bosni i Hercegovini čija je ukupna vrijednost do 300,00 konvertibilnih maraka po pošiljci.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se za: alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode i duvan i duvanske proizvode.

 1. Roba nekomercijalnog karaktera sadržana u pošiljci (povremene pošiljke) koju besplatno šalje fizičko lice iz druge države fizičkom licu u Bosni i Hercegovini u vrijednosti do 90,00 konvertibilnih maraka po pošiljci.

U navedenu vrijednost pošiljke se uključuje i vrijednost robe iz člana 23. stav (5) Odluke uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, kada tu robu sadrži pošiljka.

Odluka i drugi provedbeni propisi

Odluka:

 

IPA:

 

Obaveza registrovanja u EORI sistem i Objedinjeni spisak roba koje podliježu kontroli