Zahtjevi i uvjerenja

Ovdje možete pronaći potrebne informacije o dokumentaciji koja je potrebna za podnošenje različitih zahtjeva od strane obveznika prema UIO, te o potrebnim taksama koje je potrebno platiti uz podnošenje istih.

Sektor za poreze

Registracija obveznika

Sve detalje o registraciji možete ovdje da vidite Registracija obveznika

Izmjena podataka obveznika

Prilikom podnošenja zahtjeva za izmjenu podataka u nazivu i/ili adresi sjedišta obveznika, potrebno je dostaviti slijedeće:

 • Zahtjev za izmjenu podataka u slobodnoj formi, a moguće je dostaviti popunjen ZR1 obrazac (popuniti samo polja koja se mijenjaju),
 • Rješenje nadležnog organa (sud, općina, grad i sl.) u kojem je upisana izmjena podataka (u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, ovjera ne smije biti starija od 60 dana),
 • Uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o izmjeni podataka (u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, ovjera ne smije biti starija od 60 dana),
 • Originalno Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za izmjenu podataka u Jedinstvenom registru obveznika neizravnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun promaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 1. b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
 • Iznosu od: 10,00 KM
 • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722802
 • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija:
  • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
  • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
  • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
  • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
 • Poziv na broj: 0
 1. c) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
 • Iznosu od: 20,00 KM
 • Svrha doznake: taksa za izdavanje uvjerenja
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722814
 • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija:
  • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
  • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
  • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
  • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
 • Poziv na broj: 0

Prilikom podnošenja zahtjeva za izmjenu podataka koji nisu navedeni na uvjerenju i rješenju o registraciji (promjena ovlaštenog lica, osnivača, promjena glavnog računa, povećanje osnivačkog kapitala, upis nove djelatnosti i sl.) potrebno je dostaviti slijedeće:

 • Zahtjev za izmjenu podataka u slobodnoj formi, a moguće je dostaviti popunjen ZR1 obrazac (popuniti samo polja koja se mijenjaju),
 • Dokument nadležnog organa (sud, općina, grad i sl.) u kojem je upisana izmjena podataka ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokumentuje predmetna promjena podataka (lična karta za svako novo odgovorno lice i/ili vlasnika, karton deponovanih potpisa za svaki novi transakcioni račun, potvrda o glavnom računu, obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti i sl.) - u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, ovjera ne smije biti starija od 60 dana.
 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za izmjenu podataka
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

Zahtjev za izmjenu podataka podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.

Rješenje i uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033/246-174; 033/246-273;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084; 035/368-086; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon: 051/335-196 u periodu od 13-14 sati svaki radni dan.

Izmjenu podataka koji se odnose na kontakt telefon, e-mail adresu i knjigovođu obveznika vrši primarni korisnik, direktno na e-portalu unošenjem podataka u predviđeno polje u skaldu sa odredbom člana 11. stav 1. Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj: 85/17).

Prestanak registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza

Porezni obveznik može podnijeti Zahtjev za prestanak registracije, a na osnovu Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj: 51/12),  ukoliko je:

 • u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario oporezivi promet ispod 50.000,00 KM;
 • prestao s  poslovanjem, ako je prodao, ustupio ili je izvršio prijenos registrirane firme, odnosno poslovnog subjekta, ili nakon završetka postupka bankrota ili likvidacije;
 • promijenio područje poslovanja, odnosno prešao iz oporezive u neoporezivu poslovnu djelatnost, ili djelatnost  koja je oslobođena plaćanja poreza;
 • istom istekla obaveza dobrovoljne registracije;
 • prestao ispunjavati uslove za registraciju zasebnog poslovnog subjekta.

Zahtjev za prestanak registracije iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza treba da sadrži sljedeće podatke:

 • Osnovni podaci o poreznom obvezniku:
  • tačan naziv
  • adresa
  • identifikacioni broj
  • kontakt telefon
 • Detaljno objašnjenje razloga prestanka registracije sa potrebnim prilozima (originali ili ovjerene kopije)

U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

 • Originalno uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
 • Popisne liste dobara na zalihama
 • Rješenje nadležnog organa o prestanku obavljanja djelatnosti, zaključenom stečaju ili likvidaciji (u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, ovjera ne smije biti starija od 60 dana) ukoliko obveznik podnosi zahtjev za prestanak registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza iz razloga prestanka obavljanja djelatnosti, zaključenog stečaja ili likvidacije
 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi ub) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za prestanak registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o prestanku registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

*** NAPOMENA: Ako se zahtjev podnosi zbog prestanka obavljanja registrirane djelatnosti, stečaja ili likvidacije porezni obveznik dužan je dostaviti rješenje (original ili ovjerena kopija) o prestanku rada, stečaju ili likvidaciji izdato od nadležnog organa.
Zahtjev za prestanak registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Rješenje o prestanku registracije donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon 033/246-149; 033/246-040; 033/246-174; 033/246-273;
 • RC Tuzla – kontakt telefon 035/368-087; 035/368-084; 035/368-086; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon 051/335-196 u periodu od 13-14 sati svaki radni dan.
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o licu koje JE/NIJE upisano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

Sva lica kojima je neophodno uvjerenje iz Uprave za indirektno oporezivanje da su/nisu upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza podnose zahtjev u pisanoj formi nadležnom regionalnom centru UIO. U zahtjevu se navode osnovni podaci podnosioca te svrha u koju se traži uvjerenje, te se uz isti prilažu dokazi o uplatama takse za zahtjev i takse za uvjerenje.

Popunjavanje uplatnice za taksu na zahtjev da obveznik nije upisan u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza:

 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
  • Iznosu od:10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev da obveznik nije upisan u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

 

 •  b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje uvjerenja da obveznik nije upisan u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
Odobravanje prava na paušalnu naknadu

Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost mogu podnijeti Zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu na obrascu ZPN ili na drugom pisanom zahtjevu u slobodnoj formi, a koji sadrži sve elemente koji su neophodni za rješavanje po istom, a na osnovu Uputstva o postupku ostvarivanja prava na paušalnu naknadu ("Službeni glasnik BiH", broj: 81/06).

U prilogu zahtjeva potrebno je dostaviti:

 • Kopiju lične karte,
 • Ugovor s registrovanim obveznikom poreza na dodanu vrijednost o isporuci dobara ili vršenju usluga za istog ili potvrda o plaćanju (prijemu) otkupljenog poljoprivrednog, šumarskog proizvoda ili usluge, izadata od registriranog obveznika PDV-a,
 • Dokaz nadležnog organa da je podnosilac zahtjeva vlasnik zemljišta upisanog u katastru zemljišta, s visinom prihoda manjom od 15.000,00 KM u prethodnoj godini (za vlasnika) odnosno Ugovor o pravu korištenja ili plodouživanja navedenog zemljišta, s visinom prihoda manjom od 15.000,00 KM u prethodnoj godini (za korisnika ili plodouživaoca).

Napomena: U slučaju kada podnosilac zahtjeva nije vlasnik zemljišta upisanog u katastru zemljišta, nego je zemljište naslijedio od vlasnika (oca, majke) potrebno je da navedenu činjenicu dokumentuje odgovarajućim dokazima (Izjavom o zajedničkom domaćinstvu sa nosiocem prava (vlasnikom) ovjerenu od strane nadležnog organa, a u slučaju da je vlasnik zemljišta preminuo, izvodom iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva i izvodom iz matične knjige umrlih  za vlasnika zemljišta i sl).

 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

 

 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o priznavanju prava na paušalnu naknadu
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

*** NAPOMENA: Poljoprivrednik kojem je izdato rješenje Uprave, u kojemu je priznato pravo na paušalnu naknadu dužan je da o svakoj promjeni podataka koji utječu na status poljoprivrednika, obavijesti nadležni regionalni centar - Odsjek za poreze - Grupa za podršku, prilažući odgovarajuće dokaze, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka promjene.
Zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040; 033/246-174; 033/246-273;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084; 035/368-086; 035/368-139;
 • Središnji ured – kontakt telefon: 051/335-196 u periodu od 13-14 sati svaki radni dan.
Povrat PDV-a diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, članovima tih misija i njihovih porodica, u skladu s članom 29. stav 1. tačka 1.-3. Zakona o PDV-u

Povrat PDV-a (na osnovu člana 29. stav 1. tačka 1. – 3. Zakona o PDV-u) diplomatska i konzularna predstavništva, međunarodne organizacije, članovi tih misija i njihovih porodica mogu ostvariti na osnovu fakture čiji je iznos veći od 200 KM, uključujući i PDV, osim ako drugačije nije regulirano međunarodnim ugovorom, a što potvrđuje Ministarstvo vanjskih  poslova. Ograničenje u pogledu visine iznosa iz fakture, kao i u pogledu vrste dobara i usluga ne odnosi se na nabavke za službene potrebe misije:

U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

 • Obrazac CD PDV 2 - (za misiju i za svakog člana misije),

 • Fakturu na kojoj je iskazan iznos PDV-a za koji se traži povrat,

 • *** NAPOMENA: Faktura mora biti izdata od strane registriranog obveznika PDV-a, te ista mora sadržavati naziv kupca, odnosno misije ili člana misije. Faktura mora biti dostavljena u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane izdavaoca i ista ne može biti starija od 12 (dvanaest) mjeseci, izuzev fakture za režijske troškove (struja, voda, telefon i sl.) koja ne mora biti ovjerena
 • Protokol Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,
 • Dokaz o plaćanju PDV-a za koji se traži povrat.

Zahtjev za povrat PDV-a (na osnovu člana 29. stav 1. tačka 1. – 3. Zakona o PDV-u) podnosi se jednom mjesečno Regionalnom centru Sarajevo - Odsjek za poreze - Grupa za pružanje usluga poreznim obveznicima ili nadležnom regionalnom centru ovisno od sjedišta misije (Banja Luka, Mostar i Tuzla). Svi zahtjevi za povrat PDV-a koji budu podneseni u Regionalnim centrima Banja Luka, Mostar i Tuzla bit će proslijeđeni na obradu u Regionalni centar Sarajevo.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-154;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084;

*** NAPOMENA:  Nosioci prava na povrat PDV-a ne mogu otuđiti nabavljena dobra prije isteka roka od 3 (tri) godine od dana nabavke dobara u Bosni i Hercegovini. Ograničenje otuđenja dobara ne odnosi se na dobra čija je pojedinačna vrijednost manja od 200 KM, uključujući i PDV.

Povrat PDV-a na promet dobara i usluga u okviru međunarodnih projekata pružanja pomoći, u skladu s članom 29. stav 1. tačka 4. Zakona o PDV-u - Delegacija Evropske komisije

Za povrat PDV-a (na osnovu člana 29. stav 1. tačka 4. Zakona o PDV-u i na osnovu Smjernica o primjeni Instrukcije o uvjetima i načinu povrata PDV-a) porezni obveznik – ugovarač, koji vrši isporuku dobara ili usluga Delegaciji Evropske komisije u okviru implementacije projekata, dostavlja Delegaciji Evropske komisije:

 • Dvije originalne fakture ili ovjerene kopije fakture na kojoj je iskazan PDV za koji se traži povrat (s neto iznosom, iznosom PDV-a i ukupnim iznosom za plaćanje),
 • Dokaz o plaćanju PDV-a za koji se traži povrat
  • a) kod uvoza dobara kopiju JCI-a /jedinstvena carinska isprava/bankovni izvod o uplati PDV-a
  • b) kod unutrašnjeg prometa kopiju PDV prijave sa specifikacijom računa po kojima se traži povrat PDV-a

Nakon interne verifikacije i plaćanja neto iznosa ugovaraču, Delegacija Evropske komisije podnosi Regionalnom centru Sarajevo - Odsjek za poreze - Grupa za pružanje usluga poreznim obveznicima, sljedeću dokumentaciju:

Zahtjev za povrat PDV-a na promet dobara i usluga u okviru međunarodnih projekata pružanja pomoći (na osnovu člana 29. stav 1. tačka 4. Zakona o PDV- u) podnosi se jednom mjesečno (za fakture nominalne vrijednosti preko 10.000 KM zahtjev se može podnijeti i prije) Regionalnom centru Sarajevo - Odsjek za poreze - Grupa za pružanje usluga poreznim obveznicima ili nadležnom regionalnom centru (Banja Luka, Mostar i Tuzla). Svi zahtjevi za povrat PDV-a koji budu podneseni u Regionalnim centrima Banja Luka, Mostar i Tuzla bit će proslijeđeni na obradu u Regionalni centar Sarajevo.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084;

*** NAPOMENA:  Nosioci prava na povrat PDV-a ne mogu otuđiti nabavljena dobra prije isteka roka od 3 (tri) godine od dana nabavke dobara u Bosni i Hercegovini. Ograničenje otuđenja dobara ne odnosi se na dobra čija je pojedinačna vrijednost manja od 200 KM, uključujući i PDV.

Povrat PDV-a na promet dobara i usluga u okviru međunarodnih projekata pružanja pomoći, u skladu s članom 29. stav 1. tačka 4. Zakona o PDV-u

U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

 • Fakturu na kojoj je iskazan iznos PDV-a za koji se traži povrat (original ili kopija ovjerena od strane izdavaoca), koja ne može biti starija od 24 mjeseca,
 • Dokaz o plaćanju PDV-a za koji se traži povrat,
 • Kopija ugovora na osnovu kojeg se traži povrat, koja se prilaže samo uz prvi zahtjev za povrat u okviru jednog ugovora.

Zahtjev za povrat PDV-a na promet dobara i usluga u okviru međunarodnih projekata pružanja pomoći (na osnovu člana 29. stav 1. tačka 4. Zakona o PDV- u) podnosi investitor jednom mjesečno (za fakture nominalne vrijednosti preko 10.000 KM zahtjev se može podnijeti i prije) Regionalnom centru Sarajevo - Odsjek za poreze - Grupa za pružanje usluga poreznim obveznicima ili nadležnom regionalnom centru (Banja Luka, Mostar i Tuzla). Svi zahtjevi za povrat PDV-a koji budu podneseni u Regionalnim centrima Banja Luka, Mostar i Tuzla bit će proslijeđeni na obradu u Regionalni centar Sarajevo.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084;

*** NAPOMENA:  Nosioci prava na povrat PDV-a ne mogu otuđiti nabavljena dobra prije isteka roka od 3 (tri) godine od dana nabavke dobara u Bosni i Hercegovini. Ograničenje otuđenja dobara ne odnosi se na dobra čija je pojedinačna vrijednost manja od 200 KM, uključujući i PDV.

Zahtjev za priznavanje prava na utvrđivanje količine ulja za loženje za koju se može ostvariti povrat akcize za plaćeno ulje za loženje – obrazac PPLO

Prilikom podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na utvrđivanje količine ulja za loženje za koju se može ostvariti povrat akcize za plaćeno ulje za loženje – Zahtjev za priznavanje prava na utvrđivanje ukupne količine za koju se može ostvariti pravo na povrat akcize na ulje za loženje - Obrazac PPLO plaćaju se dvije administrativne takse i to:

Zahtjev se podnosi na obrascu PPLO uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija u skladu sa članom 48. Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama („Službeni glasnik BiH“, br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17, 04/18, 03/21 i 62/21):

 • dokaz o posjedovanju stambenog i/ili poslovnog prostora, odnosno dokaz o vršenju poljoprivredne proizvodnje u staklenicima i/ili plastenicim,
 • izjava fizičkog ili pravnog lica da se predmetni prostor zagrijava korištenjem lož ulja, te da će nabavljene količine koristiti isključivo za grijanje tog prostora,
 • fotokopija potvrde o prebivalištu za fizička lica, a za pravna lica fotokopija uvjerenja o registraciji kod Porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH,
 • dokument koji dokazuje ukupnu korisnu površinu koja se zagrijava lož uljem (Nalaz sudskog vještaka građevinske struke ili Uvjerenje izdato od nadležne općine ili grada),
 • dokaz o uplati administrativnih taksi.

Napomena: U cilju lakše komunikacije, potrebno je na propisanom PPLO obrascu upisati važeći broj kontakt telefona.

  1. Taksa na zahtjev (obrazac PPLO) iz tarifnog broja 83 u iznosu od 10,00 KM:
   • Transakcijski račun broj:
    • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
    • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
    • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
    • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
   • Primalac: JRT Trezor BiH,
   • Vrsta uplate: 0,
   • Vrsta prihoda: 722801,
   • Porezni period: datum uplate,
   • Šifra općine: Općina uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda),
   • Budžetska organizacija - šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
    • 1601001 - Središnji ured Banja Luka;
    • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
    • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
    • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
    • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
   • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,
   • Svrha doznake: zahtjev PPLO
 1. Taksa na rješenje iz tarifnog broja 84 u iznosu od 10,00 KM:
  • Transakcijski račun broj:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primalac: JRT Trezor BiH,
  • Vrsta uplate: 0,
  • Vrsta prihoda: 722802,
  • Porezni period: datum uplate,
  • Šifra općine: Općina uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda),
  • Budžetska organizacija - šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
   • 1601001 - Središnji ured Banja Luka;
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,
  • Svrha doznake: rješenje po PPLO zahtjevu

Zahtjev – obrazac PPLO i dokaze o uplati gore navedenih administrativnih taksi, uz ostale dokaze, dostaviti lično na protokol ili poštom na adresu nadležnog regionalnog centra UIO.

Zahtjev za povrat plaćene akcize na ulje za loženje u okviru priznatog prava – obrazac ZPLO

Prilikom podnošenja zahtjeva za povrat plaćene akcize na ulje za loženje u okviru priznatog prava – Zahtjev za povrat plaćene akcize na ulje za loženje - Obrazac ZPLO plaćaju se dvije administrativne takse.

Zahtjev se podnosi na obrascu ZPLO uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija u skladu sa članom 49. Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama („Službeni glasnik BiH“, br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17, 04/18, 03/21 i 62/21):

 • kopija fakture o kupljenoj količini lož ulja, koja pored ostalih elemenata sadrži i klauzulu da je u vrijednosti prodatog ulja za loženje sadržana pripadajuća akciza i u kom iznosu. (Faktura koja ne sadrži navedenu klauzulu ne može se upotrijebiti u postupku povrata plaćene akcize po ovom osnovu);
 • dokaz o plaćenom iznosu fakture (nalog blagajni, izvod banke i sl.);
 • dokaz o uplati administrativnih taksi.

Napomena: U cilju lakše komunikacije, potrebno je na propisanom ZPLO obrascu upisati važeći broj kontakt telefona.

 1. Taksa na zahtjev (obrazac ZPLO) iz tarifnog broja 83 u iznosu od 10,00 KM:
  • Transakcijski račun broj:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primalac: JRT Trezor BiH,
  • Vrsta uplate: 0,
  • Vrsta prihoda: 722801,
  • Porezni period: datum uplate,
  • Šifra općine: Općina uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda),
  • Budžetska organizacija - šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
   • 1601001 - Središnji ured Banja Luka;
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,
  • Svrha doznake: zahtjev za povrat akcize na plaćeno ulje za loženje po rješenju broj: (broj i datum PPLO rješenja)
 2. Taksa na rješenje iz tarifnog broja 84 u iznosu od 10,00 KM:
  • Transakcijski račun broj:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primalac: JRT Trezor BiH,
  • Vrsta uplate: 0,
  • Vrsta prihoda: 722802,
  • Porezni period: datum uplate,
  • Šifra općine: Općina uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda),
  • Budžetska organizacija - šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
   • 1601001 - Središnji ured Banja Luka;
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,
  • Svrha doznake: rješenje po ZPLO

Zahtjev – obrazac ZPLO i dokaze o uplati gore navedenih administrativnih taksi, uz ostale dokaze, dostaviti lično na protokol ili poštom na adresu nadležnog regionalnog centra UIO.

Povrat akcize na plaćeni alkohol i etil alkohol koji se koristi u proizvodnji proizvoda na koje se ne plaća akciza

Preduzetnik i pravno lice imaju pravo na povrat akcize u visini iznosa plaćene akcize na nabavljeni alkohol koji koriste za proizvodnju lijekova i/ili u medicinske svrhe. Preduzetnik i pravno lice imaju pravo na povrat akcize u visini iznosa plaćene akcize na etil alkohol koji u procesu proizvodnje sredstava za čišćenje i pranje, kozmetičkih proizvoda i ostalih proizvoda na koje se ne plaća akciza, koriste kao repromaterijal.

Zahtjev za povrat plaćene akcize podnosi se Grupi za podršku u nadležnom Regionalnom centru  UIO prema sjedištu podnosioca zahtjeva i isti mora da sadrži:

a) ime i prezime, adresu stanovanja i PIB za preduzetnika, odnosno, naziv, adresu i mjesto sjedišta i PIB za pravna lica;
b)  datum podnošenja zahtjeva;
c)  količina nabavljenog repromaterijala za koji se traži povrat akcize;
d)  broj računa kod banke.

Uz zahtjev se prilažu slijedeći dokazi:

1)  kopija rješenja nadležnog organa kojim se potvrđuje da je preduzetnik i pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti,
2)  da je nabavka izvršena od strane poreznog obveznika,
3)  kopija fakture koja će sadržavati i klauzulu da je u vrijednosti prodatog alkohola i etil alkohola sadržana pripadajuća akciza i u kom iznosu. Faktura koja ne sadrži navedenu klauzulu ne može se upotrijebiti u postupku povrata plaćene akcize po ovom osnovu;
4) dokaz kupca o izvršenom plaćanju,
5) dokaz o uplati taksi za podnošenje zahtjeva i za donošenje rješenja.

a)Taksa na zahtjev iz tarifnog broja 83 u iznosu od 10,00 KM:

 • Transakcijski račun broj:
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Primalac: JRT Trezor BiH,
 • Vrsta uplate: 0,
 • Vrsta prihoda: 722801,
 • Porezni period: datum uplate,
 • Šifra općine: Općina uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda),
 • Budžetska organizacija - šifra nadležne organizacione jedinice UIO:
  • 1601001 - Središnji ured Banja Luka;
  • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
  • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
  • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
  • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
 • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,
 • Svrha doznake: zahtjev za povrat akcize plaćene na alkohol/etil alkohol
 1. b) Taksa na rješenje iz tarifnog broja 84 u iznosu od 10,00 KM:
 • Transakcijski račun broj:
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Primalac: JRT Trezor BiH,
 • Vrsta uplate: 0,
 • Vrsta prihoda: 722802,
 • Porezni period: datum uplate,
 • Šifra općine: Općina uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda),
 • Budžetska organizacija - šifra nadležne organizacione jedinice UIO:
  • 1601001 - Središnji ured Banja Luka;
  • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
  • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
  • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
  • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
 • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,
 • Svrha doznake: rješenje o povratu akcize plaćene na alkohol/etil alkohol.
Zahtjev za povrat stranom poreskom obvezniku

Ovdje možete pronaći potrebne informacije o dokumentaciji koja je potrebna za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a stranim poreskim obveznicima.

Dana 01.08.2020. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj 44/20) kojim je Uprava propisala uslove za povrat PDV-a stranom poreskom obvezniku te uslove i način podnošenja zahtjeva za povrat PDV-a

Dana 12.12.2020. godine, stupilo je na snagu Uputstvo o provođenju postupka povrata poreza na dodatu vrijednost stranim poreskim obveznicima ("Službeni glasnik BiH", broj 78/20), kojim se bliže uređuje način i postupak dobijanja evidencionog broja kod Uprave za indirektno oporezivanje, uslovi i način zastupanja pred Upravom, te uslovi, način i provođenje postupka povrata poreza na dodatu vrijednost obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa članom 12. stav (5) Uputstva o provođenju postupka povrata poreza na dodatu vrijednost stranim poreznim obveznicima sačinjava se ažurirana evidencija lica kojima je odobren status zastupnika stranih poreznih obveznika.

Sve dodatne informacije vezane za povrat PDV-a stranim pravnim licima možete dobiti u nadležnom Regionalnom centru Mostar na broj telefona 036/356-798.

Povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava

Zahtjev za povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava na uplatne račune Aneksa V i VI propisanog Pravilnikom o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", 20/21), podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjeku za poreze, koji po prijemu Zahtjeva isti proslijeđuje na nadležno postupanje, nadležnoj organizacionoj jedinici u skladu sa Uputstvom o  odobravanju i izvršavanju povrata novčanih sredstava koji se evidentiraju u poreskom podsistemu eleltronskim putem, izuzev  povrata po PDV prijavi („Službeni glasnik BiH“ broj: 35/20) i Uputstvom za primjenu informacionog sistema ostali prihodi („Službeni glasnik BiH“ broj: 23/20).

Zahtjev za povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava uplaćenih može podnijeti:

 • porezni obveznik koji je greškom uplatio sredstva; ili
 • banka (u slučajevima gdje je banka pogrešno obradila nalog s pogrešnim PDV brojem), uz dostavljenu pismenu suglasnost poreznog obveznika.

Zahtjev za povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava treba da sadrži sljedeće podatke:

 • Osnovni podaci o poreznom obvezniku:
  • tačan naziv
  • adresa
  • identifikacioni broj
  • kontakt telefon
  • broj transakcijskog računa koji je prijavljen u UIO, kao glavni račun na koji se vrši povrat sredstava,
  • broj ličnog računa fizičkog lica, ukoliko se radi o povratu licu po izvršenoj uplati sa pozivom na JMBG
 • Kratko obrazloženje
  • Tačan iznos i datum pogrešne uplate
  • Vrstu uplate/prihoda na koji treba izvršiti preknjižavanje

U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

 • Kopiju naloga pogrešne uplate – izvod banke,
 • Kopiju naloga ispravne uplate – izvod banke,
 • orginalne uplatnice kao dokaz o uplaćenim administrativnim taksama u iznosu od 10 KM za zahtjev i 20 KM za rješenje:
 1. a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o povratu pogrešno ili više uplaćenih sredstava
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

PORESKI OBVEZNICI:

Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-628;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-783;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-025 i 033/246-157;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-094.

 

VELIKI PORESKI OBVEZNICI:

Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/301-146; 051/312-009 lokal 109, 124, 146, 152 ili 155;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-803;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-146;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-054.
Proporciоnalni odbitak ulaznog poreza prilikom početka obavljanja oporezivih djelatnosti

Svako lice koje se registruje kao PDV obveznik ima pravo na odbitak ulaznog poreza na dobra na zalihama koja su stečena ili uvezena prije registracije za PDV srazmjerno prometu istih nakon što je lice postalo registrirani PDV obveznik.

Zahtjev za proporcionalni odbitak ulaznog poreza prilikom početka obavljanja oporezivih djelatnosti treba da sadrži sljedeće podatke:

 • 1. Osnovni podaci o poreznom obvezniku:
  • tačan naziv
  • adresa
  • identifikacijski broj
  • kontakt telefon
 • 2. Kratko obrazloženje
  • U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

1. Popis dobara na zalihi, na dan prije nego što se prvi put registruje kao PDV obveznik, s tim da popis mora sadržavati najmanje podatke o:

 • vrsti
 • količinama
 • nabavnim cijenama
 • obračunatom PDV-u od strane dobavljača
 • dobavljačima, uključujući broj i datum faktura po kojima su dobra nabavljena

*** NAPOMENA: Ukoliko se radi o dobrima na zalihi koja su uvezena od strane lica koje postaje registrirani PDV obveznik u popisu je potrebno obezbijediti podatke o obračunatom PDV-u pri uvozu te broju i datumu jedinstvenih carinskih isprava.

2. a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u

 • Iznosu od: 10,00 КМ
 • Svrha doznake: taksa na zahtjev za proporcionalni odbitak ulaznog poreza
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722801
 • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija:
  • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
  • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
  • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
  • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
 • Poziv na broj: 0

2.b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u

 • Iznosu od: 20,00 KM
 • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o proporcionalnom odbitku
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722802
 • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija:
  • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
  • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
  • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
  • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
 • Poziv na broj: 0

Zahtjev za proporcionalni odbitak ulaznog poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za reviziju i kontrolu. Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje :

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-628;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-783;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-157;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-094.
Izlistavanje porezne kartice

Zahtjev za izlistavanje porezne kartice treba da sadrži sljedeće podatke:

 • Osnovni podaci o poreznom obvezniku:
  • tačan naziv
  • adresa
  • identifikacioni broj
  • kontakt telefon

U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti i originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:

 • Iznosu od: 10,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na zahtjev za izlistavanje porezne kartice
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722801
 • Porezni period: datum uplate
 • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija:
  • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
  • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
  • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
  • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
 • Poziv na broj: 0

Zahtjev za izlistavanje porezne kartice podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za obradu poreznih prijava.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-625;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-873;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-011;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-078; 035/368-081; 035/368-089.
Preknjižavanje neiskorištenih uplata PDV-a po vrsti prihoda i vrsti uplate

Preknjižavanje neiskorištenih uplata PDV-a po vrsti prihoda i vrsti uplate vrši se po zahtjevu poreskog obveznika. Zahtjev za preknjižavanje podnosi se Grupi za obradu poreskih prijava, Odsjeka za poreze pripadajućeg regionalnog centra. Zahtjev treba da sadrži sljedeće podatke:

 • Osnovni podaci o poreskom obvezniku
 • Tačan iznos i datum pogrešne uplate
 • Vrstu uplate/prihoda na koju treba izvršiti preknjižavanje.

Uz zahtjev je potrebno priložiti orginalne uplatnice kao dokaz o uplaćenim administrativnim taksama u iznosu od 10 KM za zahtjev i 20 KM za rješenje.

Instrukcije za uplatu administrativnih taksi za navedene postupke:

Taksa na zahtjev

 • Iznos: 10,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na zahtjev
 • Primalac:JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca:jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate:0
 • Vrsta prihoda:722801
 • Poreski period:datum uplate
 • Općina:šifra općine uplatioca za uplatu entitetskih javnih prihoda
 • Budžetska organizacija:1601003 – RC Mostar
 • Poziv na broj:0

Taksa na rješenje

 • Iznos: 20,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na rješenje
 • Primalac:JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca:jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate:0
 • Vrsta prihoda:722802
 • Poreski period:datum uplate
 • Općina:šifra općine uplatioca za uplatu entitetskih javnih prihoda
 • Budžetska organizacija:1601003 – RC Mostar
 • Poziv na broj:0
Prijevremeno namirenje duga iz raspoloživih sredstava na poreskoj kartici u aplikaciji ePorezi

Prijevremeno namirenje duga iz raspoloživih sredstava vrši se po zahtjevu poreskog obveznika. Zahtjev se podnosi Grupi za obradu poreskih prijava, Odsjeka za poreze pripadajućeg regionalnog centra. Uz zahtjev je potrebno priložiti orginalne uplatnice kao dokaz o uplaćenim administrativnim taksama u iznosu od 10 KM za zahtjev i 20 KM za rješenje.

Taksa na zahtjev

 • Iznos: 10,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na zahtjev
 • Primalac:JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca:jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate:0
 • Vrsta prihoda:722801
 • Poreski period:datum uplate
 • Općina:šifra općine uplatioca za uplatu entitetskih javnih prihoda
 • Budžetska organizacija:1601003 – RC Mostar
 • Poziv na broj:0

Taksa na rješenje

 • Iznos: 20,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na rješenje
 • Primalac:JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca:jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate:0
 • Vrsta prihoda:722802
 • Poreski period:datum uplate
 • Općina:šifra općine uplatioca za uplatu entitetskih javnih prihoda
 • Budžetska organizacija:1601003 – RC Mostar
 • Poziv na broj:0
Storniranje greškom zaduženog izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu u aplikaciji ePorezi

Storniranje greškom zaduženog izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu vrši se po zahtjevu poreskog obveznika. Zahtjev se podnosi Grupi za obradu poreskih prijava, Odsjeka za poreze pripadajućeg regionalnog centra. Uz zahtjev je potrebno priložiti orginalne uplatnice kao dokaz o uplaćenim administrativnim taksama u iznosu od 10 KM za zahtjev i 20 KM za rješenje.

Instrukcije za uplatu administrativnih taksi za navedene postupke:

Taksa na zahtjev

 • Iznos: 10,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na zahtjev
 • Primalac:JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca:jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate:0
 • Vrsta prihoda:722801
 • Poreski period:datum uplate
 • Općina:šifra općine uplatioca za uplatu entitetskih javnih prihoda
 • Budžetska organizacija:1601003 – RC Mostar
 • Poziv na broj:0

Taksa na rješenje

 • Iznos: 20,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na rješenje
 • Primalac:JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca:jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate:0
 • Vrsta prihoda:722802
 • Poreski period:datum uplate
 • Općina:šifra općine uplatioca za uplatu entitetskih javnih prihoda
 • Budžetska organizacija:1601003 – RC Mostar
 • Poziv na broj:0
Obračun i povrat zatezne kamate u korist poreskog obvaznika u aplikaciji ePorezi

Obračun i povrat zatezne kamate u korist poreskog obvaznika vrši se po zahtjevu poreskog obveznika. Zahtjev se podnosi Grupi za obradu poreskih prijava, Odsjeka za poreze pripadajućeg regionalnog centra. Uz zahtjev je potrebno priložiti orginalne uplatnice kao dokaz o uplaćenim administrativnim taksama u iznosu od 10 KM za zahtjev i 20 KM za rješenje.

Instrukcije za uplatu administrativnih taksi za navedene postupke:

Taksa na zahtjev

 • Iznos: 10,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na zahtjev
 • Primalac:JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca:jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate:0
 • Vrsta prihoda:722801
 • Poreski period:datum uplate
 • Općina:šifra općine uplatioca za uplatu entitetskih javnih prihoda
 • Budžetska organizacija:1601003 – RC Mostar
 • Poziv na broj:0

Taksa na rješenje

 • Iznos: 20,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na rješenje
 • Primalac:JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca:jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate:0
 • Vrsta prihoda:722802
 • Poreski period:datum uplate
 • Općina:šifra općine uplatioca za uplatu entitetskih javnih prihoda
 • Budžetska organizacija:1601003 – RC Mostar
 • Poziv na broj:0
Povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava po prekršajnom nalogu

Povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava po prekršajnom nalogu, vrši se po zahtjevu poreskog obveznika. Zahtjev za povrat podnosi se Grupi za obradu poreskih prijava, Odsjeka za poreze pripadajućeg regionalnog centra. Zahtjev treba da sadrži sljedeće podatke:

 • Osnovni podaci o poreskom obvezniku
 • Broj prekršajnog naloga
 • Tačan iznos i datum pogrešno ili više uplaćenih sredstava po prekršajnom nalogu
 • Tačan iznos i datum ispravno uplaćenih sredstava po prekršajnom nalogu
 • Broj žiro-računa obveznika na koji se treba izvršiti povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava

Uz zahtjev je potrebno priložiti orginalne uplatnice kao dokaz o uplaćenim administrativnim taksama u iznosu od 10 KM za zahtjev i 20 KM za rješenje.

Instrukcije za uplatu administrativnih taksi za navedene postupke:

Taksa na zahtjev

 • Iznos: 10,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na zahtjev
 • Primalac:JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca:jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate:0
 • Vrsta prihoda:722801
 • Poreski period:datum uplate
 • Općina:šifra općine uplatioca za uplatu entitetskih javnih prihoda
 • Budžetska organizacija:1601003 – RC Mostar
 • Poziv na broj:0

Taksa na rješenje

 • Iznos: 20,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na rješenje
 • Primalac:JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca:jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate:0
 • Vrsta prihoda:722802
 • Poreski period:datum uplate
 • Općina:šifra općine uplatioca za uplatu entitetskih javnih prihoda
 • Budžetska organizacija:1601003 – RC Mostar
 • Poziv na broj:0

Uparivanje neraspoređenih uplata

Zahtjev za uparivanje neraspoređenih uplata treba da sadrži sljedeće podatke:

 • Osnovni podaci o poreznom obvezniku:
  • tačan naziv
  • adresa
  • identifikacioni broj
  • kontakt telefon
 • Ispravan PDV broj na kojem će se izvršiti uparivanje.

U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

 • Kopiju naloga ili izvoda iz banke o izvršenoj spornoj uplati;
 • Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za uparivanje neraspoređenih uplata
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Porezni period: datum uplate
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija: 1601001 - Središnji ured Banja Luka
  • Poziv na broj: 0

Zahtjev za uparivanje neraspoređenih uplata podnosi se Središnjem uredu UIO, Bana Lazarevića bb, Banja Luka - Sektor za poreze - Odsjek za obradu poreznih prijava.
Sve dodatne informacije možete dobiti u Središnjem uredu na naš kontakt telefon: 051/335-400 i 051/335-403 od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje.

Sektor za carine

Obvezujuće informacije o porijeklu - OIP

Zahtjev za izdavanje obvezujuće informacije o podrijetlu robe odnosi se samo na jednu vrstu robe i jedan skup okolnosti pod kojim se utvrđuje podrijetlo.
Imatelj informacije mora biti u stanju dokazati da roba o kojoj je riječ i okolnosti koje određuju stjecanje podrijetla u svakom pogledu odgovaraju robi i okolnostima opisanim u informaciji.
Zahtjev se podnosi Središnjem uredu Uprave za neizravno oporezivanje, na pisanom obliku obrasca iz Priloga 1. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 63a/04, 60/06 i 57/08).
Kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi, uz zahtjev se obvezno prilaže originalna uplatnica, popunjena kako slijedi:

 • 1. Svrha doznake: pristojba za zahtjev za izdavanje OIP-a (tarifni broj 83)
  •  Primalac: JRT Trezor BiH
  •  Račun primaoca:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  •  Iznos: 10,00 KM
  •  Vrsta uplate: 0
  •  Vrsta prihoda: 722801
  •  Budžetska organizacija: 1601001
  •  Poziv na broj: 0000000000

 

 • 2. Svrha doznake: taksa za OIP (tarifni broj 91)
  •  Primalac: JRT Trezor BiH
  •  Račun primaoca:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  •  Iznos: 70,00 KM
  •  Vrsta uplate: 0
  •  Vrsta prihoda: 722809
  •  Budžetska organizacija: 1601001
  •  Poziv na broj: 0000000000

Zahtjev i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu:
Uprava za neizravno oporezivanje BiH
Sektor za carine
Bana Lazarevića bb
78 000 Banja Luka

Obvezujuća informacija se dostavlja podnositelju u roku od 150 dana od dana prihvatanja zahtjeva.
OIP se izdaje na obrascu Priloga 2. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 63a/04, 60/06 i 57/08) i odnosi se samo na jednu vrstu robe koja u svakom pogledu odgovara onoj koja je opisana u njemu.
Rok važenja OIP-a je tri godine.

Zahtjev za obavezujuće informacije o tarifnom razvrstavanju - OIT

Zahtjev za izdavanje obavezujuće informacije o tarifnom razvrstavanju (OIT) odnosi se samo na jednu vrstu robe.
Zahtjev se podnosi Središnjem uredu Uprave za indirektno oporezivanje, na pisanom obliku obrasca iz Priloga 1. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 13/19).
Uz zahtjev se prilažu svi uzorci, fotografije, planovi, katalozi ili drugi raspoloživi dokumenti koji mogu pomoći carinskim organima prilikom utvrđivanja njene potpune identifikacije i određivanja njenog tačnog razvrstavanja u carinskoj nomenklaturi.
Kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi, uz zahtjev se obavezno prilaže originalna uplatnica, popunjena kako slijedi:

 • 1. Svrha doznake: pristojba za zahtjev za izdavanje OIT-a (tarifni broj 83)
 •  Primalac: JRT Trezor BiH
 •  Račun primaoca:
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 •  Iznos: 10,00 KM
 •  Vrsta uplate: 0
 •  Vrsta prihoda: 722801
 •  Budžetska organizacija: 1601001
 •  Poziv na broj: 0000000000
 • 2. Svrha doznake: taksa za zahtjev za izdavanje OIT-a (tarifni broj 91)
 • Primalac: JRT Trezor BiH
 • Račun primaoca:
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Iznos: 70,00 KM
 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722809
 • Budžetska organizacija: 1601001
 • Poziv na broj: 0000000000

Zahtjev i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na sljedeću adresu:

Uprava za indirektno oporezivanje
Sektor za carine
Bana Lazarevića bb
Banja Luka

Rok za izdavanje OIT-a je tri mjeseca, a navedeni rok počinje teći od dana kada nadležni carinski organ raspolaže svim potrebnim podacima za izdavanje obavezujuće informacije.
OIT se izdaje na obrascu Priloga. 3. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 13/19) i odnosi se samo na jednu vrstu robe koja u svakom pogledu odgovara onoj koja je opisana u njemu.
Rok važenja OIT-a je tri godine.

Sektor za IT

Zahtjev za dobijanje uvjerenja o ostvarenim vrijednostima uvoza i izvoza

Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o ostvarenim vrijednostima uvoza i izvoza na osnovu carinskih deklaracija evidentiranih kroz carinski sistem Asycuda treba sadržavati sljedeće podatke:

 • Osnovni podaci o poduzeću:
  • tačan naziv
  • adresa
  • identifikacioni broj poduzeća
 • Svrha u koju se traži potvrda
 • Kontakt telefon pravnog lica
 • U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti originale uplatnica kao dokaz o uplaćenim administrativnim taksama

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje Uvjerenja o ostvarenim vrijednostima uvoza i izvoza plaćaju se dvije administrativne takse.

 1. Taksa na podnesak iz tarifnog broja 83 u iznosu od 10,00 KM:
  • Broj računa:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primalac: Trezor BiH
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Porezni period: datum uplate
  • Šifra općine: stara šifra općine uplatioca
  • Budžetska organizacija: 1601001 - Središnji ured Banja Luka
  • Poziv na broj: 0000000000
  • Svrha doznake: broj i datum akta u vezi kojeg se plaća taksa
 2. Taksa na podnesak iz tarifnog broja 96 u iznosu od 20,00 KM:
  • Broj računa:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primalac: Trezor BiH
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Porezni period: datum uplate
  • Šifra općine: stara šifra općine uplatioca
  • Budžetska organizacija : 1601001 - Središnji ured Banja Luka
  • Poziv na broj: 0000000000
  • Svrha doznake: broj i datum akta u vezi kojeg se plaća taksa

Zahtjev za izdavanje ove potvrde i dokaze o uplati gore navedenih administrativnih taksi dostavite lično na protokol ili poštom na adresu: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Središnji ured UIO, Bana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka.

 

Sektor za poslovne usluge

Zahtjev za izdavanje potvrde o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza

Zahtjev za izdavanje potvrde o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza treba sadržavati sljedeće podatke:

 • Osnovni podaci o poduzeću:
  • tačan naziv
  • adresa
  • identifikacioni broj poduzeća
 • Svrha u koju se traži potvrda
 • Kontakt telefon pravnog lica
 • U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti originale uplatnica kao dokaz o uplaćenim administrativnim taksama

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde o izmirenim obavezama indirektnih poreza plaćaju se dvije administrativne takse:

 1. Taksa na podnesak iz tarifnog broja 83 u iznosu od 10,00 KM:
  • Broj računa:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primalac: Trezor BiH
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Porezni period: datum uplate
  • Šifra općine: stara šifra općine uplatioca
  • Budžetska organizacija - šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0000000000
  • Svrha doznake: broj i datum akta u vezi kojeg se plaća taksa
 2. Taksa na podnesak iz tarifnog broja 96 u iznosu od 20,00 KM:
  • Broj računa:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primalac: Trezor BiH
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Porezni period: datum uplate
  • Šifra općine: stara šifra općine uplatioca
  • Budžetska organizacija - šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0000000000
  • Svrha doznake: broj i datum akta u vezi kojeg se plaća taksa

Zahtjev za izdavanje ove potvrde i dokaze o uplati gore navedenih administrativnih taksi dostavite lično na protokol ili poštom na adresu nadležnog regionalnog centra UIO.
S obzirom da je zakonski rok za izdavanje potvrde o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza 5 dana od dana prijema zahtjeva, te da službenici u regionalnim centrima UIO svakodnevno zaprimaju veliki broj vaših zahtjeva, molimo vas da zahtjeve dostavljate blagovremeno.

Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u Regionalnim centrima kod službenika koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža UIO:

 • RC Banja Luka, Sanja Soldat, telefon: 051/316-246 i 051/312-009,lokal 103
 • RC Sarajevo, Amela Nuhanović i Belma Hajrić, telefon: 033/246-050 i 033/246-048
 • RC Tuzla, Faruk Tanović, telefon: 035/368-036
 • RC Mostar, Ines Šunjić i Emica Pezo, telefon: 036/350-395

Obavještavamo vas da je Uprava za indirektno oporezivanje otvorila email adrese na koje elektronskim putem možete slati dokaze o uplati administrativne takse za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama koje izdaju Odsjeci za poslovne usluge pri regionalnim centrima:

Važno je napomenuti da elektronski dokaz o uplati administrativne takse za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama ne oslobađa poreskog obveznika obaveze dostave originalnih dokaza o uplati istih.

Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o izmirenim obavezama će biti zaprimljen i obrađen, ali će preuzimanje Uvjerenja biti moguće tek nakon što poreski obveznik lično ili putem poštanske službe nadležnom regionalnom centru UIO dostavi originalni dokaz o izvršenoj uplati administrativnih taksi.

Zahtjev za odgađanje plaćanja indirektnih poreza ili plaćanje u ratama

Prilikom podnošenja zahtjeva za odgađanje plaćanja indirektnih poreza ili plaćanje u ratama, podnosilac zahtjeva je dužan priložiti sljedeće uplatnice za administrativne takse.

 1. Taksu na podnesak iz tarifnog broja 83 u iznosu od 10,00 KM:
  • Transakcijski račun broj:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primalac: JRT Trezor BiH,
  • Vrsta uplate: 0,
  • Vrsta prihoda: 722801,
  • Općina: odgovarajuća šifra općine,
  • Porezni period: datum uplate,
  • Budžetska organizacija - šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
   • 1601001 - Središnji ured Banja Luka;
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,
  • Svrha doznake, broj i datum zahtjeva u vezi kojeg se plaća taksa.
 2. Taksu za ostala rješenja koja se donose u redovnom upravnom  postupku iz tarifnog broj 84 u iznosu od 20,00 KM:
  • Transakcijski račun broj:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primalac: JRT Trezor BiH,
  • Vrsta uplate: 0,
  • Vrsta prihoda: 722802,
  • Općina: odgovarajuća šifra općine,
  • Porezni period: datum uplate,
  • Budžetska organizacija - šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
   • 1601001 - Središnji ured Banja Luka;
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: popuniti brojevima 0
Zahtjev za odobrenje korištenja sveobuhvatne garancije na niži iznos u postupku unutrašnje obrade

Prilikom podnošenja zahtjeva za povlašteni status, odnosno, odobrenje korištenja sveobuhvatne garancije na niži iznos u postupku unutrašnje obrade potrebno je priložiti sljedeće uplatnice za administrativne takse.

 1. Taksa na podnesak iz tarifnog broja 83 - 10,00 KM:
  • Transakcijski račun broj:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primalac: JRT Trezor BiH,
  • Vrsta uplate: 0,
  • Vrsta prihoda: 722801,
  • Općina: odgovarajuća šifra općine,
  • Porezni period: datum uplate,
  • Budžetska organizacija - šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
   • 1601001 - Središnji ured Banja Luka;
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,
  • Svrha doznake: broj i datum zahtjeva u vezi kojeg se plaća taksa
 2. Taksu za ostala rješenja koja se donose u redovnom upravnom postupku iz tarifnog broja 84 u iznosu od 20,00 KM:
  • Transakcijski račun broj:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Primalac: JRT Trezor BiH,
  • Vrsta uplate: 0,
  • Vrsta prihoda: 722802,
  • Općina: odgovarajuća šifra općine,
  • Porezni period: datum uplate,
  • Budžetska organizacija - šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
   • 1601001 - Središnji ured Banja Luka;
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,
  • Svrha doznake: broj i datum zahtjeva u vezi kojeg se plaća taksa
Pojašnjenja za korištenje blanko sopstvene trasirane mjenice

Na osnovu člana 21. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH“, broj: 89/05) i člana 6. Uputstva o korištenju blanko sopstvene trasirane mjenice u carinskom postupku unutrašnje obrade po osnovu lohn posla („Službeni glasnik BiH“, broj: 16/14) poreskom obvezniku može se odobriti korištenje blanko vlastite trasirane mjenice kao instrumenta osiguranja plaćanja u carinskom postupku unutrašnje obrade po osnovu lohn posla.

Poreski obveznik podnosi Zahtjev za korištenje blanko vlastite trasirane mjenice Sektoru za poslovne usluge – Odsjeku za prinudnu naplatu u Glavnoj kancelariji UIO, na obrascu iz Priloga 1. navedenog Uputstva.

I USLOVI ZA KORIŠTENJE BLANKO SOPSTVENE TRASIRANE MJENICE

Prilikom podnošenja zahtjeva poreski obveznik mora ispunjavati sljedeće uslove:

 1. da je korisnik carinskog postupka unutrašnje obrade po osnovu lohn posla,
 2. u vrijeme podnošenja zahtjeva nije u postupku stečaja ili likvidacije,
 3. nema blokiran glavni ili bilo koji drugi transakcijski račun,
 4. da u periodu od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva nije bio u postupku prinudne naplate za dospjeli dug po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, koje je Uprava za indirektno oporezivanje nadležna naplaćivati prema Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, Zakonu o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Zakonu o postupku indirektnog oporezivanja (u daljem tekstu: dug po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi),
 5. da u periodu od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva dospjeli dug po osnovu indirektnih poreza nije izmirivao plaćanjem po osnovu podnesene bankarske garancije ili drugog instrumenta osiguranja plaćanja,
 6. na dan provjere podnesenog zahtjeva nema neizmirenog dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi. Ovaj uslov ne smatra se ispunjenim ako je podnosiocu zahtjeva odobreno odgođeno plaćanje ili plaćanje u ratama neizmirenog dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi.

II DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA

Uz zahtjev (propisan na obrascu Prilog 1.) poreski obveznik prilaže sljedeću dokumentaciju određenu u skladu sa odredbama člana 5. Uputstva:

 1. kopiju važećeg odobrenja za carinski postupak unutrašnje obrade po osnovu lohn posla,
 2. uvjerenje nadležnog suda u svrhu dokazivanja da poreski obveznik nije u postupku stečaja ili likvidacije u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Ukoliko je dokumentacija potpuna Sektor za poslovne usluge, po službenoj dužnosti vrši provjere u svim Regionalnim centrima i to:

 1. da li poreski obveznik ima blokiran glavni račun ili bilo koji drugi transakcijski račun, te da li na dan provjere podnijetog zahtjeva ima neizmirenog dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi;
 2. da li je poreski obveznik u periodu od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva bio u postupku prinudne naplate za dospjeli dug po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, te da li je u periodu od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva dospjeli dug po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi izmirivao plaćanjem po osnovu podnijete bankarske garancije ili drugog instrumenta osiguranja plaćanja.

U toku važenja rješenja, provjeru poštivanja odredbi propisanih uputstvom, po službenoj dužnosti vrši Sektor za poslovne usluge najmanje svakih 6 mjeseci na obrascu Prilog 2. koji ostaje u spisu predmeta kao dokaz o izvršenoj provjeri.

III ODLUKA PO ZAHTJEVU

Odluku po zehtjevu poreskog obveznika donosi Sektor za poslovne usluge u roku od mjesec dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Zahtjev se odobrava ukoliko poreski obveznik ispunjava sve uslove potrebne za odobravanje zahtjeva. Ukoliko Sektor za poslovne usluge utvrdi da zahtjev ne ispunjava bilo koji od navedenih uslova isti se odbija. Rješenje o odobravanju korištenja blanko sopstvene trasirane mjenice se izdaje na neodređeno vrijeme i važi sve dok imalac istog ispunjava uslove za korištenje mjenice, odnosno do ukidanja. Poreski obveznik je dužan obavijestiti donosioca rješenja odmah u slučaju da dodje do promjene bilo kojih podataka navedenih u rješenju. Ukoliko se poreskom obvezniku ukine odobreno rješenje iz bilo kojih razloga, isti ne može podnijeti novi zahtjev prije isteka godinu dana od dana stupanja na snagu rješenja o ukidanju.

IV ADMINISTRATIVNE TAKSE

Prilikom podnošenja zahtjeva za korištenje blanko sopstvene trasirane mjenice potrebno je priložiti sljedeće uplatnice za administrativne takse:

 1. Taksa na podnesak iz tarifnog broja 83 - 10,00 KM:
 • Transakcijski račun broj:
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Primalac: JRT Trezor BiH,
 • Vrsta uplate: 0,
 • Vrsta prihoda: 722801,
 • Opština: odgovarajuća šifra opštine,
 • Poreski period: datum uplate,
 • Budžetska organizacija - šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
  • 1601001 - Središnji ured Banja Luka;
  • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
  • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
  • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
  • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
 • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,
 • Svrha doznake: broj i datum zahtjeva u vezi kojeg se plaća taksa.
 1. Taksu za ostala rješenja koja se donose u redovnom upravnom postupku iz tarifnog broja 84 u iznosu od 20,00 KM:
 • Transakcijski račun broj:
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
 • Primalac: JRT Trezor BiH,
 • Vrsta uplate: 0,
 • Vrsta prihoda: 722802,
 • Opština: odgovarajuća šifra opštine,
 • Poreski period: datum uplate,
 • Budžetska organizacija - šifra nadležne organizacione jedinice UINO:
  • 1601001 - Središnji ured Banja Luka;
  • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
  • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
  • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
  • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
 • Poziv na broj: popuniti brojevima 0,
 • Svrha doznake: broj i datum zahtjeva u vezi kojeg se plaća taksa.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati brojeve službenike Odsjeka za prinudnu naplatu: 051/335-311, 051/335-313, 051/335-372 i 051/335-184.

 

Zahtjev za pisanu informaciju i zahtjev za mišljenje

Obveznici indirektnih poreza, radi rješavanja određenih pitanja i nejasnoća u vezi sa indirektnim porezima (PDV i akciza) mogu UIO podnijeti Zahtjev za mišljenje u skladu sa članom 50. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“, br.89/05 i 100/13), koji se podnosi na Obrascu „ZM“ ili Zahtjev za pisanu informaciju (obavještenje) u skladu sa članom 17. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

Zahtjev za mišljenje u skladu sa članom 50. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja podnosi se Odjeljenju za pravne poslove, Grupi za izradu obavezujućih mišljenja iz oblasti indirektnih poreza u Središnjem uredu UIO, Bana Lazarevića bb.

Zahtjev za mišljenje se podnosi prije:

 1. preduzimanja radnji koje utiču na nastanak prava i obaveza po osnovu indirektnih poreza (npr. prije postupka kontrole koja obuhvata i radnju o kojoj se traži mišljenje, prije podnošenja prijave u kojoj bi trebalo da budu sadržani podaci za slučaj iz predmetnog zahtjeva ...);
 2. podnošenja prijave za indirektne poreze, ukoliko se pitanje iz zahtjeva odnosi na podatke sadržane u prijavi;
 3. preduzimanja radnji koje utiču na poštivanje bilo kojih drugih obaveza indirektnih poreza određenih odredbama čl. 7 do 17. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

Organizaciona jedinica Uprave nadležna za kontrolu će izvršiti provjeru ispunjenosti uslova za davanje mišljenja u slučaju iz predmetnog zahtjeva poreskog obveznika.

Zahtjev za pisanu informaciju (obavještenje) u skladu sa članom 17. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja podnosi se Odjeljenju za komunikacije i međunarodnu saradnju, Grupi za informisanje obveznika u Središnjem uredu UIO, Bana Lazarevića bb.

Zahtjev za obavještenje u vezi ostvarivanja prava i obaveza iz oblasti indirektnog oporezivanja takođe se može uputiti na zvanični e-mail Uprave za indirektno oporezivanje info@uino.gov.ba, u kom slučaju se obavještenje daje putem e-maila, u kraćem roku i bez troškova plaćanja administrativne takse, a koja ima istu pravnu snagu kao i obavještenje dato pismenim putem na osnovu pismenog zahtjeva.

Zahtjev za mišljenje u skladu sa članom 50. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja

 Uz obrazac zahtjeva za mišljenje se prilaže :

 • konkretno postavljeno pitanje i dokumentacija neophodna za postupanje po istom
  • a) uplatnica kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
   • Iznosu od:10,00 KM
   • Svrha doznake: taksa na zahtjev za davanje mišljenja UIO
   • Primalac: JRT TREZOR BiH
   • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
    • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
    • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
    • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
    • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
   • Vrsta uplate: 0
   • Vrsta prihoda: 722801
   • Opština: šifra opštine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
   • Budžetska organizacija: 1601001 - Središnji ured Banja Luka
   • Poziv na broj: 0
  • b) uplatnica kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
   • Iznosu od: 50,00 KM
   • Svrha doznake: taksa na zahtjev za davanje mišljenja UIO
   • Primalac: JRT TREZOR BiH
   • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
    • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
    • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
    • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
    • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
   • Vrsta uplate: 0
   • Vrsta prihoda: 722813
   • Opština: šifra opštine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
   • Budžetska organizacija:1601001 - Središnji ured Banja Luka
   • Poziv na broj: 0

Sve dodatne informacije možete dobiti u Središnjem uredu na kontakt telefon: 051/335-109 od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje.

Zahtjev za pisanu informaciju (obavještenje) u skladu sa članom 17. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja

Uz zahtjev za pisanu informaciju (obavještenje) se prilaže :

 • konkretno postavljeno pitanje i dokumentacija neophodna za postupanje po istom
  • uplatnica kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
   • Iznosu od: 10,00 KM
   • Svrha doznake: taksa na zahtjev za davanje pisane informacije (obavještenja)
   • Primalac: JRT TREZOR BiH
   • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
    • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
    • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
    • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
    • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
   • Vrsta uplate: 0
   • Vrsta prihoda: 722801
   • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
   • Budžetska organizacija:1601001 - Središnji ured Banja Luka
   • Poziv na broj: 0

Sve dodatne informacije možete dobiti u Središnjem uredu na kontakt telefon: 051/335-197, 051/335-256 i 051/335-257 od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje.