Obavještenje – ovlašteni izvoznici

Zbog početka primjene novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini Sektor za carine UIO obavijestio je Odsjek za carinske poslove regionalnih centara o potrebi podnošenja zahtjeva za nova odobrenja za pojednostavljene carinske postupke i to: odobrenje za lokalno uvozno i lokalno izvozno carinjenje, odobrenje za status ovlaštenog pošiljaoca i odobrenje za status ovlaštenog primaoca.

S obzirom da se ovlašteni izvoznici koji imaju odobren pojednostavljen postupak dokazivanja porijekla robe javljaju pitanjem da li je i kod ovog pojednostavljenja potrebno podnositi zahtjev za novo odobrenje, napominjemo da izvoznici koji imaju Odobrenje za status ovlaštenog izvoznika nemaju obavezu podnošenja zahtjeva za novo odobrenje jer je pravni osnov za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika sadržan u odredbama međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa drugim zemljama, odnosno pripadajućim protokolima o definiciji pojma “proizvodi s porijeklom” i načinima administrativne saradnje, kao i Prilogom I – Definicija pojma “proizvodi s porijeklom” i metode administrativne suradnje Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe, a ne odredbama Zakona o carinskoj politici u BiH i Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.