Borba protiv krijumčarenja – oduzeta razna roba i oružje

8.02.2024 | Novosti

Ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Mostar i Banja Luka oduzeli su rezani duhan, pištolj, tekstil, obuću, dioptrijske naočare i termometre u procijenjenoj vrijednosti 574.850 KM.

U januaru 2024. godine, službenici UIO proveli su više operativnih aktivnosti na sprječavanju krijumčarenja i nezakonitog prometa akciznih i roba stranog porijekla na području regionalnih centara Tuzla, Mostar i Banja Luka, što je rezultiralo oduzimanjem većih količina raznih vrsta roba.

Prilikom izvršenih provjera na području Širokog Brijega pronađena je i privremeno oduzeta tekstilna roba stranog porijekla – odjeća i obuća, bez dokumentacije o nabavci, u vrijednosti cca 18.710 KM. U suradnji sa policijskim službenicima PS Jablanica, na putnom pravcu Posušje-Jablanica, kod jednog fizičkog lica u putničkom vozilu pronađeno je i privremeno oduzeto 50 kg rezanog duhana koji nije bio na propisan način obilježen akciznim markicama UIO, namijenjenog daljnjoj prodaji čija procijenjena vrijednost iznosi cca 9.500 KM.

Na carinskoj ispostavi Doboj uz asistenciju carinskih službenika CI Doboj u pošiljci selidbenih stvari iz SAD-a pronađeno je i oduzeto kratko vatreno oružje „Springfield Armory“. Kod pravnog lica na području RC Tuzla pronađena je i oduzeta veća količina robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija (dioptrijske naočare, termometri – ukupno 5918 komada). Pored toga, u suradnji sa policijskim službenicima MUP RS-a PU Doboj na osnovu operativnog rada oduzeto je putničko motorno vozilo koje je korišteno za vršenje krivičnih djela, a za koje nije postojala zakonom propisana dokumentacija niti dokaz o provedenoj carinskoj proceduri. Vrijednost oduzetih predmeta u ovim operativnim aktivnostima na području RC Tuzla iznosi cca 340.700 KM, kojom prilikom su izrečene novčane kazne u iznosu od 21.000 KM.

Na carinskoj ispostavi Gradiška tokom detaljnog pregleda pošiljke utvrđeno je da se pored redovno prijavljene robe u uvoznoj pošiljci nalazila i roba za koju nije priložena uvozna carinska dokumentacija, kojom prilikom je privremeno oduzeta veća količina neprijavljene robe (patike, konzole za video igre i dr.), čija se vrijednost procjenjuje na iznos od cca 205.940 KM.

Protiv počinilaca opisanih nezakonitosti će u okviru prekršajnog, odnosno krivičnog postupanja biti preduzete zakonom propisane mjere i radnje.

Prilikom preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti od strane ovlaštenih službenih lica UIO korištena je specijalizirana oprema, donirana od strane Ambasade SAD-a u BiH, putem Programa EXBS, kao i od strane UNDP/UNODC-a.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a, ili nelegalnu prodaju akciznih proizvoda. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. Građani mogu i na Viber broj 065 355 155 poslati fotografiju i lokaciju gdje se nelegalno prodaju cigarete i duhan.