Administrativne takse

Obavještavamo vas da je Ministarstvo finansija i trezora BiH donijelo Naredbu o uplatnim računima koja je objavljena u “Službenom glasniku BiH” broj 30/23 od 28.04.2023. godine, a koja stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja (06.05.2023. godine).

Prema Naredbi uplatni računi za administrativne takse pripadaju jedinstvenom računu trezora BiH (JRT), a nazivi i brojevi uplatnih računa su sljedeći:

  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)

Naredbom je propisana nova vrsta prihoda:

Naziv vrste prihoda Brsta prihoda Budžetska organizacija
Prihodi od naplate troškova prinudne naplate UIO BiH 723113 1601999

U vezi sa navedenim, potrebno je danom stupanja na snagu Naredbe prilikom naplate propisanih administrativnih taksi, prihoda od režijskih troškova, te naplate troškova prinudne naplate, primjenjivati važeće uplatne račune odnosno svoje, instrukcije blagovremeno ažurirati kako bi se stvorili svi neophodni uslovi za uplatu javnih prihoda na Jedinstveni račun trezora BiH.

Uplatni račun za uplatu sredstava na ime štampanja akciznih i evidencijskih markica ostaje nepromijenjen; Unikredit banka d.d. Mostar broj: 3380002210004907.

 

Povrat pogrešno uplaćenih administrativnih taksi

U slučaju povrata pogrešno uplaćenih administrativnih taksi predviđeno je da se povrat pogrešno uplaćenih taksi vrši po zahtjevu stranke koji upućuje prema Upravi za indirektno oporezivanje.
Uprava, rješavajući po zahtjevu stranke, donosi Rješenje o povratu administrativne takse, koje prosljeđuje Ministarstvu finansija i trezora BiH na realizaciju Rješenja. Podnosilac zahtjeva za povrat je oslobođen plaćanja administrativne takse za taj zahtjev.

Da bismo izbjegli bilo kakvu mogućnost zabune naglašavamo da se zahtjev podnosi Upravi samo u slučaju kada se traži povrat pogrešno uplaćene takse za spise i radnje koje je radila Uprava. U slučaju pogrešne uplate takse za radnje koje je poduzimala neka druga institucija obratit ćete se toj instituciji.

Mišljenje o prihvatanju potvrda o izvršenim plaćanjima putem elektronskog bankarstva