Uprava za indirektno oporezivanje i Unija poslodavaca Republike Srpske potpisale Memorandum “ZAJEDNIČKI DO BOLJIH UVJETA POSLOVANJA I SMANJENJA KORUPCIJE”

9.12.2022 | Novosti

Uprava za indirektno oporezivanje i Unija poslodavaca Republike Srpske potpisale Memorandum “ZAJEDNIČKI DO BOLJIH UVJETA POSLOVANJA I SMANJENJA KORUPCIJE”

Memorandum o suradnji između Uprave za indirektno oporezivanje i Unije poslodavaca Republike Srpske potpisan je danas u Banjoj Luci. Na Svjetski dan borbe protiv korupcije Memorandum su potpisali direktor UIO dr. Miro Džakula i Predrag Zorić, predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Republike Srpske.

Cilj zaključivanja ovog Memoranduma je uspostavljanje međusobne suradnje i unaprjeđenje odnosa strana potpisnica radi efikasnijeg ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa u vezi sa sistemom indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, te posebno suradnja na realizaciji projekta za smanjenje rizika i prevenciju korupcije tokom inspekcijskog nadzora sa konačnom svrhom poboljšanja uvjeta poslovanja. U pravcu realizacije osnovnog cilja ovog memoranduma strane potpisnice će zajednički razmatrati mogućnosti za unaprjeđenje zakonskih i podzakonskih propisa i procedura za čije provođenje je nadležna UIO. Cijeneći zajednički interes strana potpisnica u sprječavanju mogućih zloupotreba, prevenciji korupcije i drugih negativnih trendova u vezi sa inspekcijskim nadzorom, strane potpisnice će inicirati izmjene regulative iz oblasti indirektnih poreza koje će omogućiti eliminiranje svih uočenih negativnih pojava i trendova.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve obveznike koji se susretnu sa nedoličnim ponašanjem službenika UIO, da to prijave putem naše web stranice ili otvorene linije 080 02 06 07, kao i bilo koji oblik koruptivnog ponašanja zaposlenih u ovoj instituciji.