Prihodi od indirektnih poreza veći za 652 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u jedanaest mjeseci 2023. godine iznosili su 9 milijardi i 727 miliona KM i veći su za 652 miliona KM ili 7,18% u odnosu na isti period 2022. godine kada su iznosili 9 milijardi i 75 miliona KM.

Samo u novembru 2023. godine prikupljeno je 927 miliona KM indirektnih poreza što je za 64 miliona KM više u odnosu na novembar 2022. godine.

Nakon što je UIO izvršila povrat PDV-a privredi u iznosu od 1 milijardu i 984 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-novembar 2023. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 7 milijardi i 743 miliona KM i veći su za 557 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2022. godine.

RASPODJELA PRIHODA U PERIODU JANUAR-NOVEMBAR 2023. GODINE

 Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-novembar 2023. godine raspoređen je iznos od 937 miliona KM. Višak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je na računima entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH dobila 4 milijarde i 198 miliona KM, Republika Srpska 2 milijarde i 314 miliona KM, i Distrikt Brčko 234 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko s pripadajućim vanjskim dugom u periodu januar-novembar 2023. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-30.11. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2023 3.204 788 1.786 392 216 11
2022 3.247 503 1.814 241 206 8
% promjene -1,31 56,71 -1,49 63,07 4,74 49,60

Pored raspoređenih prihoda u tablici iznad, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 206 miliona KM, Republika Srpska 136 miliona KM i Distrikt Brčko 6,9 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarine.