Potpisan memorandum o razmjeni podataka

13.12.2022 | Novosti

U okviru konferencije „CEFTA WEEK 2022“ koja je održana u Briselu, potpisan je memorandum o suglasnosti o razmjeni podataka Uprave za indirektno oporezivanje i carinskih službi zemalja u okruženju.

Ispred Uprave za indirektno oporezivanje Zagorka Gojković potpisala je Memorandum o suglasnosti o razmjeni podataka između Uprave za indirektno oporezivanje i Carinske uprave Hrvatske. Također, na istom događanju, predstavnici Carinske uprave Hrvatske i Uprave prihoda i carina Crne Gore potpisali su Memorandum o suglasnosti o razmjeni podataka između carinskih tijela Republike Hrvatske i Crne Gore.

Potpisivanje ovih Memoranduma dio je inicijative povezivanja Zelenih koridora uspostavljenih na području EU i onih na području stranaka CEFTA-e, čija je svrha šira trgovinska i prometna integracija stranaka CEFTA-e sa susjednim država EU, te ujedno i prilika za jačanje carinske suradnje općenito. Slične Memorandume, u okviru inicijative, već su potpisala i druga carinska tijela država članica EU s carinskim tijelima stranaka CEFTA-e.