Oglas

O B A V I J E S T O polaganju usmenog dijela testiranja (intervju)  kandidata po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno oporezivanje objavljenom dana 14.02.2024. godine

Obavještavamo kandidate da će se usmeni dio testiranja (intervju) po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno oporezivanje objavljenom dana 14.02.2024. godine, održati dana 03.04.2024. godine (srijeda) u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje u Ulici Vase Pelagića 11 a Banja Luka, sa početkom u 10:00 sati.

Kandidati koji su položili pismeni dio testiranja biće obaviješteni o održavanju usmenog dijela ispita telefonskim putem.

Napomena: Kandidati su obavezni doći u zakazano vrijeme i sa sobom donijeti identifikacioni dokument.

Komisija za izbor po Javnom oglasu za prijem zaposlenika objavljenom dana 14.02.2024. godine